Walczmy o czyste lasy!

Drodzy Mieszkańcy

W ramach współpracy z Nasielsk Baszta Team, wielokrotnie organizowaliśmy sprzątanie lasów w naszej gminie. Efekt każdorazowo był zatrważający, dziesiątki worków zapełnionych odpadami a obok tego również śmieci wielkogabarytowe (lodówki, telewizory czy opony).
Niespełna miesiąc temu ponownie uprzątnęliśmy fragment „Obszaru Chronionego Krajobrazu Nasielsko-Karniewskiego” znajdującego się pomiędzy Młodzianowem a Paulinowem.

Spacerując w ostatni weekend lasem wzdłuż Paulinowa można było się zastanowić nad celowością tego sprzątania???
Czy naprawdę nie przeszkadza Wam to, że wyrzucając śmieci do tego lasu niszczycie coś co daje nam natura a także szpecicie jedno z lepszych miejsc na rekreację w naszej gminie???

Jeśli te argumenty do Was nie przemawiają, pozwolę sobie Wam przypomnieć, że wyrzucanie śmieci do lasu jest przestępstwem!!!
Zgodnie z aktualnym Kodeksem Wykroczeń:
Art. 162. § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, […], podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

Podsumowując, za drobne naruszenia grozi mandat (zgodnie z kodyfikatorem mandat nawet do 5000zł), a za celowe wywożenie śmieci już nawet areszt (do 30dni) oraz pokrycie kosztów wynikających z własnego działania.
W obecnych planach działań Stowarzyszenia, mamy zamiar wesprzeć Nadleśnictwo Płońsk (ich Straż Leśną) w monitoringu i egzekucji przestrzegania ww. przepisów prawnych.

Tomasz Czyż
Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz