Opinia prawna dot. możliwych działań Burmistrza Nasielska

Prezentujemy opinię prawną – gdyby Pan Burmistrz natychmiast podjął stosowne działania na podstawie opinii prof. Gromca i prof. Sadurskiego (opinia przygotowana na zlecenie gminy!) oraz poinformował Marszałka Województwa Mazowieckiego, to Marszałek mógłby zawiesić postępowanie lub wręcz odmówić zatwierdzenia dokumentacji dla planowanego wysypiska w Jaskółowie (ZZO Jaskółowo).

Przypuszczenia Stowarzyszenia miały podstawy prawne. Oczywiście nie wiemy jak zachowałby się Marszałek, ale sytuacja byłaby inna niż teraz, miesiąc po decyzji Marszałka.

Wielokrotnie apelowaliśmy do Burmistrza o to, aby zatrudnił doświadczoną kancelarię prawną. I apelujemy ponownie.

Poniżej dokumenty otrzymane od kancelarii prawnej oraz pismo przesłane do Burmistrza Nasielska.

Dodaj komentarz