Propozycja porozumienia ze strony inwestora ZZO Jaskółowo

W dniu 29 listopada została złożona propozycja porozumienia zaproponowana przez inwestora pomiędzy nim a gminą Nasielsk, która zakłada przekształcenie działek w Jaskółowie pod budownictwo mieszkaniowe. Biorąc pod uwagę jak niekorzystna jest aktualna sytuacja prawna (inwestor jest bliski uzyskania wszystkich pozwoleń, co umożliwi rozpoczęcie inwestycji) uważamy, że propozycja jest dobrym rozwiązaniem.

Oczywiście aktualne działania związane z planem zagospodarowania przestrzennego powinny być kontynuowane i dopiero w następnym kroku powinny zostać podjęte działania w temacie zmiany studium, co wynikałoby z treści porozumienia.

Liczymy, że Burmistrz gminy Nasielsk przychyli się do zawarcia porozumienia.

Dodaj komentarz