Uwagi do Miejscowego Planu Zagospodarowania dla Jaskółowa

Co może zrobić Burmistrz Nasielska aby uchronić nas przed powstaniem ZZO w Jaskółowie? Jednym z dostępnych na ten moment rozwiązań jest przygotowanie IDEALNEGO planu zagospodarowania przestrzennego. Chcąc wesprzeć Burmistrza zwróciliśmy się o wsparcie doświadczonych planistów oraz proponowaliśmy wielokrotnie spotkanie z Burmistrzem i ekspertami. Obecny plan przygotowywany na zlecenie urzędu jest pełen uchybień i wad prawnych. Jeśli zostanie uchwalony w takiej formie Wojewoda prawdopodobnie go odrzuci, a plan stanie się dla nas bezużyteczny

Stowarzyszenie złożyło do planu szereg bardzo ważnych uwag przygotowanych przez niezależnego eksperta planistę. Zebraliśmy także blisko 300 podpisów mieszkańców Jaskółowa i gminy Nasielsk popierających uwagi.

Z uwagi na wspólny cel, jakim jest przeciwdziałanie ZZO łączący nas wszystkich, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski i Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości powinni mocno pochylić się nad obecnym kształtem planu, uwzględnić nasze uwagi i zlecić naniesienie znacznych poprawek do opracowywanego planu. Jedynie właściwie poprawiony plan może nas zabezpieczyć przed powstaniem wysypiska.

Dodaj komentarz