Smog nasielski!

W trosce o zdrowie mieszkańców gminy Nasielsk oraz chcąc wesprzeć Urząd Miejski w Nasielsku pozyskaliśmy dwa kolejne czujniki jakości powietrza LookO2. Wielu mieszkańców wskazywało na problemy z potwornym smogiem na terenach przy stacji PKP Nasielsk. I tak pojawił się czujnik na ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach. Niestety czujnik potwierdził opinie mieszkańców. Od początku jak czujnik jest zamontowany każdego dnia pokazuje przekroczenie normy średniej dobowej dla PM2.5 oraz PM10. A mieszkańcy przeżyli dramat w niedzielę 6 stycznia.

Smog w Nowych Pieścirogach - kanarek

Kolejny czujnik został zamontowany w sąsiedztwie wysypiska w Jaskółowie we wsi Popowo Borowe. Mniejsza ilość zabudowy, a co za tym idzie swobodniejszy przepływ powietrza ma wpływa na znacznie lepszą jakość powietrza. Norma średnia dobowa dla PM2.5 została przekroczona tylko 2 razy.

Na terenie gminy Nasielsk znajdują się już 4 czujniki jakości powietrza, w tym 3 pozyskane przez Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk oraz jeden, który jest własnością firmy BRIX (Kątne). Przypominamy, że pierwszy czujnik zamontowany przez Stowarzyszenie znajduje się w Nasielsku na ul. Bajkowej. Niestety w Nasielsku w większość dni odkąd robimy pomiary mamy przekroczone normy dla PM2.5.

Szczegółowe informacje można uzyskać na przygotowanej przez nas stronie „Smog nasielski” smog.aktywnynasielsk.org.pl oraz www.looko2.com. Użytkownicy mobilni mogą zainstalować dedykowane aplikacje (np. Kanarek), które opisywaliśmy we wcześniejszych postach.

PM (z ang. pariculate matter) to drobne pyły zawieszone, które w dużych stężeniach są bardzo szkodliwie dla naszego zdrowia. W ich składzie znajdują się m.in. benzopireny, dioksyny i furany czy metale ciężkie. W okresie zimowym powstają głównie w procesie paliw stałych, szczególnie w kotłach starego typu (tzw. kopciuchy) czy w wyniku spalania paliwa o kiepskiej jakości.

Marcin
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz