Jak segregować śmieci w gminie Nasielsk

Problem śmieci szczególnie w ostatnich tygodniach dotknął wszystkich mieszkańców naszej gminy Nasielsk. Widzimy wyraźnie, że z każdym rokiem wytwarzamy coraz większe ilości odpadów. Głównie trafiają one na składowiska, co wiąże się z zajmowaniem znacznych powierzchni terenu i co najważniejsze, stanowią poważne zagrożenie dla wód powierzchniowych, czy podziemnych oraz czystości powietrza, gleb i roślin. Tymczasem większość z nich możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady przestają być „śmieciami”, a stają się wartościowym surowcem, z którego mogą powstać np. bluza z polaru, włókna szklane, filtry do kawy, opakowania do jajek czy meble ogrodowe. Recykling, którego podstawą jest segregacja odpadów, to oszczędność ograniczonych zasobów naturalnych (np. ropy naftowej), oszczędność energii, zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko oraz mniej wysypisk. Dlatego powinniśmy wspólnie walczyć o dobro środowiska, które nas otacza i odpowiedzialnie podejść do tematu właściwej segregacji odpadów.

Śmieci w lasach gminy Nasielsk

Od 1 lipca 2017 obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Każdy właściciel nieruchomości (mieszkaniec, jak i przedsiębiorca), który zdecydował się na segregację śmieci, musi pamiętać o kilku zasadach. Podpowiadamy więc do jakich worków czy pojemników wrzucać odpady wytworzone w gospodarstwach domowych.

Wspólny System Segregacji Odpadów WSSO


Żółty pojemnik przeznaczony jest na tworzywa sztuczne i metal. Należy tu wrzucać:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki (PET)
 • nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych)
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • puste plastikowe opakowania po żywności, kosmetykach i środkach czystości (np. po proszku do prania)
 • plastikowe torby, worki, reklamówki
 • puszki po napojach i po konserwach
 • folię aluminiową
 • zakrętki od słoików, kapsle
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych.

Jeżeli opakowania są brudne, można je wcześniej opłukać i wysuszyć. Do żółtego pojemnika nie wolno wyrzucać opakowań z jakąkolwiek zawartością, pojemników po smarach, olejach silnikowych i spożywczych, puszek po farbach, opakowań po aerozolach, opakowań po środkach chwastobójczych czy owadobójczych, sprzętu AGD, styropianu i innych odpadów budowlanych.Niebieski pojemnik przeznaczony jest na papier. Należy tu wrzucać:

 • gazety, katalogi, ulotki, prospekty, zeszyty, książki
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • papierowe torby i worki
 • kartony i tekturę

Pamiętaj by makulatura, którą wkładasz do pojemnika nie była mokra, brudna ani tłusta, usuwaj metalowe elementy, takie jak spinacze czy zszywki, a także plastikowe okładki. Do niebieskich pojemników nie wolno wrzucać kalki, papieru termicznego (np. paragonów) i faksowego, odpadów higienicznych (m.in. ręczników papierowych, zużytych chusteczek higienicznych, podpasek, pieluch), kartonów po napojach, mleku i sokach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń.Zielony pojemnik jest przeznaczony na opakowania szklane. Należy tu wrzucać:

 • butelki oraz słoiki po napojach i żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Do pojemników na szkło nie należy wrzucać butelek z zawartością, ani tych potłuczonych. Pamiętaj również o nakrętkach – wrzuć je do pojemnika na plastik i metal. Do pojemników na szkło nie wolno wrzucać również domowej ceramiki i porcelany, szyb czy luster, a także lamp i żarówek, reflektorów, szkła stołowego (talerzy, szklanek, kieliszków), szkła okularowego ani żaroodpornego.Do kontenera brązowego czyli na odpady biodegradowalne wrzucamy:

 • resztki warzyw i owoców
 • skoszoną trawę, liście, gałęzie, kwiaty
 • trociny, niezaimpregnowane drewno

Do pojemnika brązowego nie wrzucamy: kości zwierząt, tłuszczu, resztek mięsa i ryb, odchodów zwierząt, papierosów, popiołu z węgla kamiennego, artykułów higienicznych.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, tonery i tusze, przeterminowane lekarstwa, termometry, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), zużyte świetlówki a także sprzęt RTV i AGD (tzw. elektrośmieci). Tych rzeczy nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Są to odpady, które zanieczyszczają środowisko, ponieważ zawierają wiele szkodliwych i toksycznych substancji. Można je oddać nieodpłatnie w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach, aptekach, a także w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zorganizowanym przez gminę. Mieści się on w Nasielsku przy ul. Płońskiej 43 i jest czynny od wtorku do soboty w godz. 7.00 – 15.00.


Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Dobrą praktyką, która w krajach UE jest coraz bardziej popularna, jest kompostowanie. To najlepszy sposób, żeby uzyskać własny nawóz do użyźniania gleby (w ogrodzie czy choćby w doniczkach), a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni i ogrodzie. Kompostownik można kupić lub zrobić samemu i postępować według określonych zasad. Wrzucać można do niego resztki roślinne, fusy z kawy i herbaty, skorupki jaj, ziemię z doniczek i skrzynek, skoszoną trawę, liście, kwiaty itp.

O recyklingu warto też pomyśleć już na etapie zakupów:

 • Kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz
 • Unikaj produktów jednorazowych i zbędnych opakowań.
 • Noś torbę wielorazowego użytku
 • Wybieraj produkty w opakowaniach, które nadają się do recyklingu, albo są wykonane z materiałów biodegradowalnych

Na zakończenie apelujemy: Nie wyrzucajmy śmieci do lasu! Jest to niebezpieczne dla zwierząt, dla środowiska i psuje estetykę krajobrazu. Jednocześnie przypominamy, że wyrzucanie śmieci do lasu to wykroczenie, za które można dostać karę grzywny, a nawet karę aresztu (Art. 162. KW).

Aneta
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz