Petycja dot. plakatu na stadionie w Nasielsku

Chcąc zwiększyć świadomość mieszkańców, a w szczególności młodzieży o problemie i skali planowanego wysypiska w Jaskółowie Stowarzyszenie przygotowało plakat utrzymany w tematyce piłkarskiej.

W dniu dzisiejszym złożona została petycja z prośbą do Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego o zgodę na umieszczenie plakatu na terenie Stadionu Miejskiego w Nasielsku. Zbliża się wiosna a tam aktywna część młodzieży nasielskiej będzie spędzała wolny czas na treningach.

Petycja dotycząca plakatu na stadionie w Nasielsku o wysypisku w Jaskółowie

Dziękujemy wszystkim (ponad 30 osób) za poparcie petycji, w tym również radnym: M. Świderski, T. Pietras, R. Czyż, A. Pacocha, Dawid Domała.
Żałujemy, że pozostali radni z KW Mała Ojczyzna czy radny J. Lewandowski obecni na dzisiejszej komisji poświęconej m.in. wysypisku nie poparli naszej petycji.

Petycja dotycząca plakatu na stadionie w Nasielsku o wysypisku w Jaskółowie. Plakat

Prezes Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk
Marcin Tracz

Dodaj komentarz