List otwarty w sprawie sesji nadzwyczajnej w Nasielsku

Z przykrością i ogromnym zdziwieniem przyjęliśmy fakt powołania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nasielsku już w najbliższy wtorek 22 stycznia 2019r. w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Jaskółowa. Czy coś wydarzyło się nadzwyczajnego o czym mieszkańcy nie wiedzą? A może trzeba jak najszybciej „przenieść” problem poza gminę?

Jeśli Rada Miejska w Nasielsku przyjmie plan w obecnym brzmieniu, to za niewystarczającą jakość opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego solidarnie będą odpowiadali Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski, Naczelnik Wydziału Bożena Strzelecka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku oraz Radni Rady Miejskiej w Nasielsku głosujący za przyjęciem planu w obecnej formie. W przypadku gdy inwestor wygra sprawę w sądzie o uchylenie ww. planu to odpowiedzialni za to będą wyżej wymienieni.

Pośpiech w przypadku planu, który zawiera szereg błędów zgłoszonych przez Wójta gminy Wieliszew, mieszkańców gminy Nasielsk oraz Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk w konsultacji z uprawnionymi planistami jest działaniem niekorzystnym dla mieszkańców całej gminy. Naszym celem nie powinno być uchwalenie jak najszybciej złego planu zagospodarowania, a uchwalenie możliwie najlepszego planu zagospodarowania aby chronił mieszkańców przed niekorzystną inwestycją w długim okresie.

APELUJEMY do Pana Przewodniczącego i Radnych gminy Nasielsk o przesunięcie terminu sesji tak, aby specjaliści od planu zagospodarowania mogli dokładnie i bez błędów przygotować plan zagospodarowania dla Jaskółowa. Procedura przygotowywania planu już trwa od wielu miesięcy i nie ma potrzeby przyspieszania jego uchwalania ponieważ terminy w tej sprawie nie są tak istotne co jakość opracowania. Radni też muszą mieć czas zapoznać się z tematem.

APELUJEMY także o powołanie niezależnych planistów i przeprocesowanie całego planu, aby nie zawierał żadnych błędów czy chociażby wątpliwości.

Uchwalenie planu w obecnym kształcie nie jest dobrą decyzją dla mieszkańców i dla naszej gminy.

List Otwarty Burmistrz Nasielsk Wysypisko Jaskółowo
List Otwarty Burmistrz Nasielsk Wysypisko Jaskółowo

Dodaj komentarz