Manipulacja Urzędu Miejskiego w Nasielsku

Rozumiałbym postawę UM, Burmistrza i urzędnika, który pisał to oświadczenie gdyby chodziło o jakieś ich wewnętrzne interesy, ale grupa mieszkańców protestuje od wiosny, pomimo słów Burmistrza, że już nic się nie da zrobić, pomimo jego słów, że instalacja jest z górnej półki i nie zagraża sąsiednim działkom, pomimo, że zmienił w pewnym momencie zdanie i był już bardziej przeciw, a nawet wyraził swój sprzeciw w postaci wywieszenia baneru, to MY mieszkańcy mówimy NIE! Krzyczymy NIE!

Panie Burmistrzu ma Pan odwagę patrzeć nam mieszkańcom prosto w oczy. Pan wiedzę o planowanym ZZO Jaskółowo miał od wielu lat. Radni prawdopodobnie też, ale oficjalnie przewodniczący rady odpowiedział mi na piśmie, że rada dowiedziała się o planowanym zakładzie dopiero na wiosnę 2018 r. Wcześniej cisza! Nic! Żadnych pytań radni z lat 2012-2018 nie mieli!

Teraz jest czas na uchwalenie dobrego planu. Nikt nie chce, aby go nie uchwalać. Nikt nie chce, aby zaprzestać prac. Nikt nie chce zmieniać kierunku prac. Ale nie manipulujcie ludźmi. Nie manipulujcie radnymi, którzy powinni w ciszy zastanowić się nad odpowiedzialnością. Pytanie pana Świderskiego dotyczyło uchwalenia planu, ale po uwzględnieniu uwag. Obaj planiści byli zgodni, że trzeba go uchwalić. Obaj byli pewni, że inwestor go zaskarży do sądu. To komu na tym zależy, aby ten plan w takiej formie, z uwagami, które według mnie są kosmetyczne, poddać pod ocenę sądu? Komu?

Manipulacja Urzędu Miejskiego w Nasielsku
Fragment nagrania z posiedzenia Komisji Infrastruktury w Nasielsku

Robert Sierzputowski
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz