Zakład do konfekcjonowania lakierów przy Elektronowej w Nasielsku – postępowanie

Szanowni Państwo, już jutro 29 stycznia o godzinie 18:00 w Nasielskim Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie w sprawie nowo powstającego zakładu chemicznego do konfekcjonowania lakierów do paznokci.

Zakład ma powstać w centrum miasta na ulicy Elektronowej, wśród zabudowy domków jednorodzinnych. Lektura dokumentacji stwarza wiele pytań o to czy to będzie dla nas inwestycja bezpieczna. Spółka zarejestrowana jest z niewielkim kapitałem zakładowym. Rodzi to obawę, że w przypadku zatrucia terenu pozwoli im na szybkie zniknięcie i uniknięcie odpowiedzialności. Do powietrza oprócz pyłów PM10 i PM2,5 może być wydalany octan etylu, octan butylu, benzen, dwutlenek siarki czy ołów. Jak pokazują dane dostarczone przez spółkę obszar oddziaływania obejmie znaczną część Nasielska. Za bezpieczeństwo ma odpowiadać jedynie filtr węglowy oraz niejasny dla mas sposób uzdatniania wody do użytku technologicznego.

Nasuwa się wiele pytań m. in.: jak często będą zmieniane filtry? Kto to będzie kontrolował? W jaki sposób my mieszkańcy będziemy mieli wpływ na jakość powietrza? Skąd będziemy wiedzieć czy nie jesteśmy truci? Jak zapewnimy gwarancję odpowiedzialności spółki wobec ewentualnych niepożądanych zdarzeń, które sama ocenia na bardzo prawdopodobne? Kto odda nam nasze pieniądze za ewentualną utratę wartości naszych nieruchomości? Te i wiele podobnych pytań mieszkańcy powinni zadać jutro zarówno Burmistrzowi Nasielska, jak i przedstawicielom spółki.

Uwagi i wnioski do planowanej inwestycji można składać w Urzędzie Miejskim w Nasielsku do dnia 19.02.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Nasielska - postępowanie z udziałem społeczeństwa

Obwieszczenie Burmistrza dotycząca przeprowadzenia postępowania z udziałem społeczeństwa: https://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/infosrodowisko/obwieszczenie-burmistrza-nasielska-z-dnia-10-stycznia-2019r

Raport oddziaływania na środowisko: http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=2076

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz