Nałożenie kary dla Fiabila USA

Dotarliśmy do dokumentów dostępnych w Internecie gdzie w jednej z firm grupy Fabilia doszło do zagrożenia bezpieczeństwa pracowników. W dokument z dnia 12.12.2014 Amerykański Departament Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (U.S. Department of Labor’s Occupational Safety and Health Administration ) w rezultacie inspekcji przeprowadzonej w maju 2014 r. w wyniku skargi, stwierdza, że etatowi pracownicy firmy Fiabila USA oraz tymczasowi pracownicy dwóch agencji pośrednictwa pracy zostali narażeni na niebezpieczeństwa w miejscu pracy, w tym narażenie na zagrożenia chemiczne, kontakt z oparami łatwopalnych cieczy. Pracownicy byli narażeni na pożar, eksplozję i zagrożenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy z łatwopalnymi chemikaliami. W lipcu 2014 r jeden ze zbiorników przepełnił się w wyniku wyłączonego lub uszkodzonego mechanizmu bezpieczeństwa. W rezultacie inspekcji (AKTUALIZACJA) zaproponowano nałożenie $139 500 kary (kapitał zakładowy Fabilia Polska Sp. z o. o. wynosi obecnie 5 000 PLN).

Mamy nadzieję, że jeżeli dojdzie do powstania zakładu grupy Fabilia (w którym będzie konfekcjonowany lakier do paznokci) w centrum Nasielska to rozwiązania nie będą dopuszczały do takich sytuacji.

Zasięg stężenia amoniaku w centrum Nasielska

Link do dokumentu: https://www.osha.gov/news/newsreleases/region2/12122014

Dodaj komentarz