Wpływ oczyszczania ulic na mniejsze zanieczyszczenia w ich obrębie

Jak wiemy transport drogowy emituje spaliny samochodowe, które są dużo bardziej szkodliwe dla ludzi niż chociażby zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu. Rozprzestrzeniają się w dużych stężeniach na niskich wysokościach w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi, w tym dzieci poruszających się do szkół chodnikiem/poboczem.
Szczególnie dotyczy to miast czy gęstszej zabudowy wiejskiej przy głównych szlakach komunikacyjnych z większym ruchem. Szczyt przejazdów aut występuje równocześnie z przemieszczaniem się pieszych.

Nasielsk centrum miasta

PRZYCZYNY – PROBLEM

Problemem współczesności i wygodnego stylu życia sprawia, że większość przejazdów samochodem na terenie miast niestety odbywa się na odcinku do 5 km – mimo, że taką odległość może pokonać na rowerze niemal każdy.
Część emitowanych spalin i pyłów osiada w pobliżu drogi. Co prawda w odległości 50 metrów od drogi poziom zanieczyszczeń zawartych w ziemi spada, ale i tak gleby są zanieczyszczone nawet w odległości 500 metrów od drogi, a w sezonie grzewczym ”dokłada się” także niska emisja z kominów. Na odległość wpływa jak się można domyślić siła wiatru, który w miejskiej zwartej zabudowie jest hamowany, a zatem słabszy.
Jednak każdy przejazd auta, szczególnie większego powoduje zawirowania w powietrzu wywołujące emisje wtórną przez wzbudzenie- poderwanie się szkodliwych zanieczyszczeń, które trafiają ponownie w obieg przy drodze, do płuc przechodniów i wnętrz aut.

WYZWANIE – CHĘĆ POPRAWY

Rozwiązaniem jest oczyszczanie ulic na bardziej wymagających tego ulicach miejskich. Naukowo stwierdzono, że sprzątanie i mycie ulic pomaga w walce ze smogiem i w znacznym stopniu obniżyć emisję pyłów poprawiając ogólny stan środowiska, w tym stan powietrza. Zieleń przydrożna, młode drzewka także na pewno to pozytywnie odczują.
Regularne zamiatanie, mycie wzdłuż arterii drogowych odpowiednim do tego sprzętem, który skutecznie oczyszcza z powierzchni nagromadzone odpady, śmieci i co ważne szkodliwe pyły, związki, zimą także sól, piasek i kamyczki, który już nie spełnia swojej roli. Co prawda solidniejsze opady deszczu częściowo to robią, ale głównie w cieplejszym półroczu. Niestety i tak natura nie działa na zawołanie.
Zamiatanie oczywiście powinno być częstszym zabiegiem, a samo mycie rzadsze- uzależniane od zapotrzebowania.

W naszym mieście niestety jedyna oczyszczarka została sprzedana, być może stała się niepotrzebna.

  • Czy zobaczymy pozimowe sprzątanie ulic?
  • Czy władze miejskie zauważą potrzebę posiadania tego typu sprzętów?
  • Czy będą chcieli poprawić jakoś powietrza i stan środowiska spełniając wymagania odgórne co do walki z zanieczyszczeniem powietrzem?
  • Czy zależy im na lepszej jakości zdrowia i życia mieszkańców?

Odpowiedzi te poznamy w przyszłości.

Dodaj komentarz