Nie bójmy się działać

Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za zaufanie jakim darzycie nasze stowarzyszenie. Komentarze, lajki czy prywatne wiadomości pokazują nam jednakowe podejście do problemów w naszej gminie.

Bardzo często jednak prosicie o zachowanie anonimowości i obawiacie się, że ujawnienie swojej osoby może mieć nieprzyjemne konsekwencje. Zapewniamy, że członkowie stowarzyszenia działają jawnie i mają się całkiem dobrze. Ze swojej strony postaramy się pomóc, jednakże zachęcamy także do kontaktów z Burmistrzem, który osobiście jest osobą przyjazną i z chęcią porozmawia z każdym mieszkańcem o problemach miasta i gminy.

Zgłoszone problemy czy to osobiście, czy za pomocą zakładki na stronie UM https://nasielsk.pl/kontakt/zadaj-pytanie-burmistrzowi, mogą wpłynąć pozytywnie na kierunek rozwoju naszego miasta i gminy. Jesteśmy przekonani, że każdy głos, każdy Państwa problem zostanie rozpatrzony przez Pana Burmistrza oraz podległych pracowników UM.

Warto również kontaktować się ze swoimi radnymi, którzy są reprezentantami nas wszystkich w Radzie Miejskiej https://nasielsk.pl/samorzad/gn/rm. To oni – Radni kreują obraz gminy, mają do tego zapewnione narzędzia w postaci zapisów w ustawie, a przede wszystkim podejmują uchwały, których nasze stowarzyszenie podjąć nie może. Radni korzystając ze swoich uprawnień, mają również zapewniony wgląd i dostęp do wszelkiej dokumentacji, która może być pomocna przy rozwiązaniu Państwa problemów. Ich obowiązkiem jest utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami.

Jako stowarzyszenie w każdej sprawie staramy się wspierać mieszkańców i działać odpowiedzialnie. Oczywiście możecie się Państwo z nami kontaktować i wręcz zachęcamy. Nie będziemy obojętni, ale z góry przepraszamy, iż z uwagi na obowiązki zawodowe i rodzinne, nie od razu wszystkimi sprawami będziemy mogli się zająć.

Prosimy i apelujemy również do Państwa. Nie wszystko jest zależne od urzędu, a wiele spraw możemy rozwiązać sami pokazując obywatelską postawę. Jeżeli widzimy problem, to skierujmy go do odpowiednich instytucji np. policji w przypadku podejrzenia palenia w piecu nieodpowiednim opałem czy wyrzucania śmieci w niedozwolone miejsca.

Pustostany, zapadające się chodniki, dziury w jezdni czy brudne ulice to nas denerwuje, ale bierność niczego nie zmieni. Dlatego zachęcamy Państwa do bycia aktywnym społeczeństwem, które w sposób demokratyczny ma realny wpływ na władzę ustawodawczą i wykonawczą naszej małej ojczyzny nie tylko przy urnie wyborczej, ale przez cały rok.

Pozdrawiamy
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz