Jak się TRUJEMY w Nasielsku

Uwaga wyjście w godzinach popołudniowych i wieczornych – tylko na własną odpowiedzialność!


Chcąc sprawdzić jak wygląda sytuacja w naszej gminie, stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk pozyskało czujniki smogu, które rozmieściliśmy w Nasielsku, Nowych Pieścirogach i Popowie Borowym.

Smog w Nasielsku

Od momentu ich zamontowania poziom powietrza skażonego pyłem PM 2.5, zawierającym cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, codziennie docierał do naszych dróg oddechowych, płuc i krwi. Wyjątek stanowiły dni 14 i 15 stycznia br. Według Światowej Organizacji Zdrowia pył PM 2,5 jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Kolejny monitorowany pył PM 10 zawierający rakotwórczy benzo(a)piren, metale ciężkie, dioksyny i furany jest równie niebezpieczny. Na dzień dzisiejszy w naszej gminie brakuje jedynie kilku dni, aby została przekroczona dopuszczalna roczna norma dla pyłu typu PM 10.

Poziom PM2.5 w gminie Nasielsk

Nie ulega wątpliwości, że jeszcze w obecnym sezonie grzewczym przekroczymy ten niechlubny wskaźnik zwłaszcza, że wspomniane powyżej czujniki wskazały już wielokrotnie przekroczenia, sięgające 1000 % normy.

Europejska Agencja Środowiska szacuje, że każdego roku zanieczyszczone powietrze przyczynia się w Polsce do śmierci 43 tys ludzi. Dla porównania każdego roku w Polsce w wypadkach ginie ok. 3300 osób.

Jakość powietrza na bieżąco możecie Państwo śledzić pod adresem http://smog.aktywnynasielsk.org.pl oraz https://looko2.com/heatmap.php

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz