Badania organoleptyczne smogu w Nasielsku?

Mając na uwadze zdrowie naszych mieszkańców złożyliśmy do Burmistrza i Radnych w Nasielsku prośbę o zamontowanie w centrum Nasielska czujnika monitorującego stan jakości powietrza, którego odczyty dostępne w centrum naszego miasta przyczyniłyby się do decyzji o pobycie na zewnątrz osób starszych, w szczególności osób z chorobami układu oddechowego.

Nasielskie sarny nie wiedzą czym oddychają

Uważamy, że Urząd Miejski powinien użyć wszelkich możliwych instrumentów jakie daje prawo, aby skutecznie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza.

Niezrozumiałe, a wręcz oburzające jest dla nas stosowanie przez pracowników wydziału środowiska nasielskiego urzędu, metody organoleptycznej do określenia jakości powietrza w naszej gminie.

Burmistrz Nasielska w piśmie nr ŚROW.6224.22.2018 z dnia 02.01.2019 r. stwierdził, że „ocena organoleptyczna jest podstawową oceną, ważną i uznawaną w różnorakich badaniach prowadzonych przez różnego rodzaju inspekcje (…), stan powietrza, który poprzez badanie organoleptyczne łatwo można określić”.

Pismo Burmistrza Nasielska - badania organoleptyczne jakości powietrza

Aby wyjaśnić stosowaną przez Nasielski UM „ocenę organoleptyczną”, poprosiliśmy instytucje, które zajmują się monitorowaniem stanu powietrza z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o wyjaśnienie badań jakości powietrza metodami organoleptycznymi.

Otrzymaliśmy odpowiedź, „że w żadnym z laboratoriów na terenie Polski nie wykonuje się badań jakości powietrza metodami organoleptycznymi. Stosuje się znormalizowane metody badawcze oparte na polskich i europejskich normach. Metody organoleptyczne w monitoringu powietrza są niewykorzystywane”.

Pismo GIOŚ - smog

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz