Współpraca Aktywnego i Czystego Nasielska z Nadleśnictwem Płońsk

Jako Stowarzyszenie mamy przyjemność współpracować z Nadleśnictwem Płońskim, które jest właścicielem większości obszarów leśnych w gminie Nasielsk. Pozostałe lasy są w rękach prywatnych.

Sytuacja w lesie pod Nasielskiem w październiku 2018

Podczas ostatniego spotkania w siedzibie Nadleśnictwa poruszaliśmy gnębiące nas kwestie zanieczyszczenia lasów oraz możliwości przeciwdziałania temu zjawisku, m.in. poprzez edukację lub wzmożoną kontrolę tych obszarów.
Mamy szereg ustaleń do realizacji wspólnie z Nadleśnictwem, które z pewnością zaowocują w niedalekiej przyszłości.

Na pierwsze efekty spotkania nie trzeba było długo czekać, las pomiędzy Chrcynnem a Paulinowem został ładnie uprzątnięty przez pracowników Nadleśnictwa 🙂

Dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa za czysty las.

Tomasz Czyż
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz