Wybory uzupełniające w sołectwach Nowe Pieścirogi i Morgi 3 marca!

„Ty też masz wybór, idź na wybory!”

Szanowni mieszkańcy sołectwa Nowe Pieścirogi i Morgi, okręgu wyborczego nr 7. Już w najbliższą niedzielę 3 marca odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nasielsku.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nasielsku

Warto być aktywnym mieszkańcem lokalnej społeczności, która może mieć realny wpływ na wygląd waszej okolicy i sposób jak będzie funkcjonować Rada Miejska. Z tego powodu gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z przysługującego nam prawa i wzięcia udziału w nadchodzących wyborach.

Przypominamy jednocześnie, że dzisiaj o północy zaczyna się cisza wyborcza. Zasady w poniższym materiale wideo od PKW

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz