V sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim

Wyjątkowo przedstawiamy sesję Rady Powiatu, w której działo się dużo spraw dotyczących Nasielska.

„Pan Burmistrz Ruszkowski, wyraża wolę zawarcia porozumienia ze Starostwem i z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, w zakresie przejęcia tych obowiązków, w taki sposób żebyśmy dodatkowo, ponad to, co zarządcy po zimowym okresie uprzątną, mogli wykonywać prace porządkowe w trakcie całego roku”. Radosław Kasiak

V sesja Rady Powiatu, odbyła się w dniu 14.03.2019 r, w której uczestniczyło 14 radnych. Na początku sesji Starosta Powiatu pan Kapusta, poinformował Radę o wpłynięciu pisma od radnego Kasiaka, o treści: „Zgłaszam rezygnację z funkcji członka zarządu powiatu nowodworskiego z bardzo ważnych powodów osobistych. Radosław Kasiak”.

Pan Starosta zaproponował pana Bernarda Muchę, na zwolnione przez radnego Kasiaka stanowisko w zarządzie powiatu. Przybliżając dokonania nowego kandydata, p. Kapusta powiedział, że p. Mucha jest znanym samorządowcem, pełnił przez wiele lat funkcję Burmistrza miasta Nasielska, a także pełnił wiele funkcji dyrektorskich w instytucjach państwowych i samorządowych.

W związku ze złożoną rezygnacją przez p. Kasiaka oraz propozycją powołania na etatowego członka zarządu pana Muchę, porządek obrad został rozszerzony o dwa projekty uchwał.

Przewodniczący Rady Powiatu, pan Szmytkowki, poddał pod głosowanie pierwszy z nich, w którym radni przyjęli rezygnację z funkcji członka zarządu powiatu nowodworskiego pana Kasiaka. Natomiast przed głosowaniem nad drugą uchwałą w sprawie powołania etatowego członka zarządu, p. Bernarda Muchę, który nie posiada mandatu radnego, w ramach protestu, radni opozycyjni wyrazili swój sprzeciw poprzez opuszczenie obrad.

Po krótkiej przerwie, związaną z opuszczeniem obrad przez część radnych, obrady wznowiono, ale z uwagi na brak kworum nie podejmowano żadnych uchwał.

Sprawy różne na sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim

W sprawach różnych głos zabrał Adam Mikucki. Przedstawił się zebranym jako aktywny działacz przeciwko powstaniu wysypiska. Wyjaśnił, że mieszka w okolicach Jaskółowa, a jego dom jest położony zaledwie kilkaset metrów od planowanego wysypiska. Pan Adam, poprosił pana Starostę o wyjaśnienie, dlaczego nie otrzymał w trybie dostępu do informacji publicznej, dokumentacji hydrologicznej złożonej przez inwestora dla planowanego ZZO w Jaskółowie. Pan Adam wyjaśnił, że sytuacja jest dla niego o tyle niezrozumiała, że 9 miesięcy wcześniej składał taką samą prośbę do Starosty i dokumentację otrzymał. Nastąpiła zmiana na stanowisku Starosty, ale nie słyszał, aby przez ten czas zmieniła się ustawa w zakresie dostępu do informacji publicznej. Pan Mikucki dodał, że dokumentacja, o którą wnioskował nie jest potrzebna do żadnych celów politycznych. Chcę jedynie zobaczyć co inwestor dalej planuje, ponieważ ta inwestycja nie jest jeszcze zakończona, a inwestor domaga się 50 mln zł. odszkodowania z gminy Nasielsk. Pan Starosta poprosił pana Adama do swojego gabinetu po sesji, aby wyjaśnić tę sprawę.

Droga powiatowa ul.POW w Nasielsku

Droga powiatowa ul.POW w Nasielsku

Kolejny temat, który poruszył na sesji pan Mikucki dotyczył czystości w Nasielsku. Pan Adam wyjaśnił, że na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, na zapytanie jednego z radnych o czystość w naszym mieście, pan Burmistrz Ruszkowski wyjaśnił, że ma problem z podpisaniem porozumienia z zarządcami dróg min. ze Starostą. Pan Mikucki zapytał: jaki to jest problem i czy w ogóle były próby podpisania porozumienia, zwłaszcza, że Nasielsk ma w zarządzie powiatu trzech członków zarządu. Pan Kasiak poprawił wypowiedź p. Mikuckiego mówiąc, że Nasielsk ma dwóch członków zarządu.

Droga powiatowa ul. Młynarska w Nasielsku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach porządek na przystankach komunikacyjnych należy do zadań gminy, bez względu gdzie są one położone.

Droga powiatowa ul. Młynarska w Nasielsku. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach porządek na przystankach komunikacyjnych należy do zadań gminy, bez względu gdzie są one położone.

Starosta, pan Kapusta odpowiedział, że powiat sprząta swoje ulice. Zadanie to jest w zakresie naszych obowiązków, z których nikt nie jest w stanie nas zwolnić. Nie jest nam potrzebne żadne porozumienie. Natomiast, być może Burmistrz Nasielska wyraził chęć, że on to zadanie wykona, ale ja na ten temat nic nie wiem.

W sprawie sprzątania ulic w gminie Nasielsk, głos zabrał radny Kasiak. Temat sprzątania ulic w Nasielsku zawsze jest podejmowany. W tej chwili nie zakończył się jeszcze sezon zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Z tego co mi wiadomo żaden zarządca przed zakończeniem zimowego okresu nie rozpoczyna sprzątania ulic. Co roku takie sprzątanie się odbywa w Nasielsku. Na drogach gminnych robi to gmina, na drogach powiatowych i wojewódzkich, robią to wykonawcy z ramienia zarządców dróg. Zawsze tak się odbywało i w tym roku też tak będzie.

Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych, którego Kierownikiem jest pan Radosław Kasiak w imieniu Burmistrza Nasielska sprawuje nadzór nad drogami gminnymi na terenie miasta Nasielsk. Jednostką wykonującą zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych jest Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

Wydział Inwestycji Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych, którego Kierownikiem jest pan Radosław Kasiak w imieniu Burmistrza Nasielska sprawuje nadzór nad drogami gminnymi na terenie miasta Nasielsk. Jednostką wykonującą zadania w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych jest Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.

Natomiast Pan Burmistrz Ruszkowski, wyraża wolę zawarcia porozumienia ze Starostwem i z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, w zakresie przejęcia tych obowiązków, w taki sposób żebyśmy dodatkowo, ponad to, co zarządcy po zimowym okresie uprzątną, mogli wykonywać prace porządkowe w trakcie całego roku. Na koniec p. Kasiak zaapelował o cierpliwość, aby Urząd Miejski w Nasielsk mógł swoje zadanie wykonać.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz