Czy w okolicy Nasielska jest planowana hodowla trzody chlewnej?

Hodowla trzody chlewnej

Zaniepokojeni mieszkańcy naszej gminy pytają Stowarzyszenie czy w okolicy Psucina jest planowana hodowla trzody chlewnej. W pierwszej kolejności zapytaliśmy radnego z tego okręgu Jana Lewandowskiego. Nie posiada aktualnie żadnych informacji w tej sprawie i obiecał poruszyć temat na najbliższych posiedzeniach komisji.

Uznaliśmy więc, że najlepiej jest zapytać kierownika Wydziału Ochrony Środowiska UM w Nasielsku, Panią Jadwigę Szymańską. Z informacji uzyskanych od Pani kierownik wiemy, że nie wpłynął do urzędu żaden wniosek o decyzję środowiskową, przy czym hodowla nie wymaga decyzji środowiskowej poniżej 60 DJP (jednostka liczebności zwierząt hodowlanych, dla knura współczynnik wynosi 0,4) na terenie niezabudowanym. Jeżeli zabudowa jest bliżej niż 100m to wydanie decyzji musi być już od 40 DJP.

Dodaj komentarz