Komisja infrastruktury i pożytku publicznego a Straż Miejska w Nasielsku

część 2 – Straż Miejska w Nasielsku

Radaj Miejska w Nasielsku podejmie uchwałę o powołaniu Straży Miejskiej

Jednym z tematów podejmowanych na komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Nasielsku, było podjęcie uchwały przez radnych komisji w sprawie utworzenia Straży Miejskiej. Pan Burmistrz poinformował radnych, że zatrudniona najprawdopodobniej na podstawie konkursu, będzie tylko jedna osoba z obowiązkami utrzymania czystości.

Powołanie Straży Miejskiej w Nasielsku

Pan Robert Sierzputowski zapytał pana Burmistrza skąd pomysł powołania Straży Miejskiej? Nie było takiego punktu w pańskim programie wyborczym, a wyborcy nie koniecznie mogą być zadowoleni z powołania straży w naszym mieście, zwłaszcza ci, którzy pamiętają poczynania poprzedniej straży. Poza tym czy zatrudniając strażnika z obowiązkami polegającymi na kontroli czystości, czy Burmistrz nie zawęża temu funkcjonariuszowi, obowiązków wynikających z ustawy o strażach gminnych? Czy jedna osoba będzie w stanie wykonywać należycie swoje obowiązki? Podczas urlopu lub zwolnienia lekarskiego strażnika, może się okazać, że mamy straż, ale której nie możemy użyć.

Pan Radny Świderski wyraził opinię, że jest za tym, aby osoba ta skupiła się głównie na pouczaniu, prewencji i uświadamianiu, a nie na wręczaniu mandatów.

Pan Burmistrz odpowiedział, że zdaje sobie sprawę, że jedna osoba nie zawsze będzie w pracy z uwagi np. na urlop. Jeżeli będzie pozytywny sygnał zwrotny od społeczeństwa, to być może rozważy możliwość poszerzenia tej liczby. Pan Ruszkowski dodał, że nie może ograniczyć strażnikowi obowiązków wynikających z ustawy, ale jego obowiązki polegające na kontroli: utrzymania czystości, foto pułapek, segregacji śmieci, spowodują, że nie będzie miał czasu na wykonywanie innych czynności.

Pan Radny Czyż (nie jest członkiem komisji infrastruktury) zapytał czy do tego, aby sprawdzić segregację śmieci, potrzebny jest strażnik miejski? Czy nie może tego robić pracownik miejski? Pan Burmistrz odpowiedział, że tak, tylko strażnik miejski, pracownicy nie mogą. Radni na komisji jednogłośnie przyjęli propozycję pana Burmistrza.

Ustawa o ochronie środowiska, art. 379

Szanowni Państwo jesteśmy jak najbardziej za tym, aby nasze miasto Nasielsk było czyste. Aby jak najwięcej osób paliło w piecach odpowiednim paliwem i śmieci trafiały posegregowane na wysypiska. Jesteśmy również za tym, aby administracja w naszym mieście działała w granicach i na podstawie prawa. Jeżeli już na samym początku informacja od pana Burmistrza, skierowana do radnych nie do końca jest prawdą, to zastanawia nas prawdziwa intencja powołania Straży Miejskiej w Nasielsku. Przepisy Ustawy o ochronie środowiska w art. 379, definiują podmioty, które mogą dokonywać kontroli w zakresie, o którym wspominał pan Ruszkowski są to zarówno pracownicy Referatu Ochrony Środowiska oraz funkcjonariusze straży miejskiej. Podmioty te mają takie same uprawnienia kontrolne. Z przepisów tych nie wynika, aby straż miejska miała przyznane dodatkowe uprawnienia. Z punktu widzenia fachowości ważna jest natomiast wykładnia resortu administracji, który wyjaśnia, że jeżeli organ (w tym przypadku Burmistrz), podejmuje działania w konkretnych sprawach, to musi zatrudniać pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem w danej dziedzinie.

Wyrażamy nadzieję, że radni na czwartkowej sesji dopytają Pana Burmistrza o możliwości kontrolne wykonywane przez pracowników mu podległych. Czy ich wiedza i doświadczenie nie wystarczą, aby w imieniu Burmistrza sprawować nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Aktualizacja:
Z uwagi na brak opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji, projekt uchwały dotyczący utworzenia Straży Miejskiej w Nasielsku został zdjęty na wniosek Burmistrza z porządku obrad.

Dodaj komentarz