W jaki sposób staramy się pozyskać środki zewnętrzne w Nasielsku…

„W 2014 r. burmistrz Nasielska zrezygnował z dofinansowania zewnętrznego sali w Popowie Borowym z powodu braku zapewnionych w budżecie środków własnych, jednocześnie pan Ruszkowski rozważał możliwość realizacji sali gimnastycznej w ramach innego projektu, który pozwoliłby taniej wykonać tę inwestycję” – Życie Nasielska nr 8 z 2014 r.

Pan Mikucki na Komisji infrastruktury w Nasielsku w dniu 20.05.2019 r. zapytał o dofinansowanie sali w Popowie Borowym, które miało wynieść 50% kosztów – około 1 mln zł. Taka informacja była zamieszczona na stronie UM wiosną ubiegłego roku. Odpowiedzi udzielił pan Kasiak, że dofinansowania na salę w Popowie Borowym nie ma.

Sala w Popowie Borowym koło Nasielska

Pan Mikucki pytał również o to czy gmina Nasielsk wystąpiła o odszkodowanie za nieterminowe wykonanie sali, bo nie ulega wątpliwości, że kolejny, majowy termin oddania prac jest nierealny. „Mieliśmy łagodną zimę i żadnych prac tam nie było. Pracuje tam od 3-5 osób, to tak jakby ekipa budowała dom jednorodzinny, a nie duży obiekt. Czy w takim razie termin wrześniowy nie jest zagrożony? Z czyjej winy jest to opóźnienie? Czy ktoś ze strony UM to kontroluje?” – pytał pan Adam.

Pan Kasiak odpowiedział, że „termin oddania sali do końca maja jest nierealny. Natomiast o ewentualnym odszkodowaniu będziemy mogli mówić wtedy, kiedy powództwo zostanie złożone w sądzie. Jeżeli termin zostanie przedłużony, to będziemy mogli odpowiedzieć z czyjej to winy nastąpiło”.

Pan Rodryg Czyż wywołany przez jednego z mieszkańców pytaniem: „czy nie zechciałby sprawdzić swoją wiedzą prawidłowości wykonanych prac” odpowiedział, że „wyraził swoją gotowość do pomocy w sprawie sali w Popowie Borowym w rozmowie z panem burmistrzem Nasielska. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem ze strony pana Ruszkowskiego żadnych sygnałów o konieczności pomocy”.

Wartość zadania to około 2 mln zł. Pierwotny termin oddania sali do użytku minął w październiku 2018 r.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz