Czy mieszkańcy mają Radnych?

Jesteśmy zaskoczeni przyjęciem uchwały o Statucie Gminy Nasielsk, która odbiera mieszkańcom bezpośrednio prawo głosu usuwając z punktu obrad „Zapytania mieszkańców” (poprawka radnego Pacochy, aby dopisać punkt została odrzucona). Radny Brodowski za wzór dał gminy, które również nie mają takiego zapisu. Według mec. Nieściora Przewodniczący Rady Miejskiej może udzielić głos. Ale to jego decyzja. Dzisiejsza Sesja (23.05.2019r) pokazała jak może wyglądać przyszłość. Niedopuszczanie mieszkańców do głosu, ograniczenie wypowiadania się czy wręcz uwagi, że nie będzie wysłuchane to co mieszkańcy mają do powiedzenia. A finalnie przerwanie sesji, pomimo że sami radni chcieli się wypowiedzieć. Pan Andrzej Zawadzki apelował o dyskusję. Bezskutecznie…

Radni gminy Nasielsk głosują przeciw głosu mieszkańców na sesji

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz