List otwarty do przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Drodzy Mieszkańcy. Zamieszczamy List Otwarty do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku. List dotyczy swobody wypowiedzi na sesjach. Cieszy nas fakt, że sprawa zabierania głosu na sesjach przez mieszkańców bliska jest tak wielu środowiskom. Pod listem mamy podpisy byłego Burmistrza Nasielska, byłej Starosty Nowodworskiej, księży oraz radnych. To pokazuje jedynie, ze problem który pokazała ostatnia sesja rady miejskiej jest ważny i poruszył wiele środowisk. Sygnatariuszom serdecznie dziękujemy za złożone podpisy a za pana Przewodniczącego Lubienieckiego trzymamy kciuki, aby udało się zapanować na kolejnych sesjach nad emocjami i aby przebiegały one w godnej i przyjaznej atmosferze.

List otwarty poparli (w kolejności alfabetycznej):
Henryk Antosik (były Radny Miejski), Grzegorz Arciszewski (były Burmistrz Nasielska), Magdalena Biernacka (była Starosta Nowodworska), Jacek Biernacki ( lokalny działacz społeczny), Rodryg Czyż (Radny Miejski), Dawid Domała (Radny Miejski), Elżbieta Fijalska (Dyrektor Szkoły „Pod Fiołkami”), ks. Tadeusz Jabłoński (Proboszcz Parafii w Nunie), Marek Jaroszewski (były Radny Miejski), Roman Jaskulski (były Radny Miejski), Adam Mikucki (lokalny działacz społeczny, autor listu), Marek Ostaszewski (były Radny Miejski), Andrzej Pacocha (Radny Miejski), Tomasz Pietras (Radny Miejski), Robert Sierzputowski (lokalny działacz społeczny), Kamil Szafrański (Radny Powiatu Nowodworskiego, poparcie przesłane osobnym pismem), Marcin Tracz (lokalny działacz społeczny), ks. Sławomir Wiśniewski (Proboszcz Parafii w Starych Pieścirogach), Renata Włodarska (była Radna Powiatu Nowodworskiego), Zbigniew Wóltański (były Radny Miejski).

List otwarty do przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Dodaj komentarz