Kontrola w gminie Nasielsk na wysypisku w Kosewie

Miesiąc temu informowaliśmy Państwa o przeprowadzonej kontroli na działce gminnej w m. Kosewo (nieczynne gminne wysypisko), przez Policję Gospodarczą Komendy Stołecznej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, podczas której stwierdzono odpady, których tam nie powinno być. Pan burmistrz Ruszkowski natychmiast po naszej publikacji, zaprzeczył, że na „terenie gminnym były nielegalnie przechowywane odpady budowlane” oraz prosił stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsko sprostowanie naszego tekstu.

Nie dokonaliśmy go z uwagi na fakt, że nasz opis dotyczył wypowiedzi z Komisji Infrastruktury z dnia 17.07 br. Ale, aby być precyzyjnym i rzetelnym, wystąpiliśmy do WIOŚ z zapytaniem czego dotyczyła kontrola i co podczas niej stwierdzono. WIOŚ potwierdził, że przy okazji kontroli działki prywatnej (72/3), ujawniono na działce gminnej dowieziony gruz budowlany.

Nie przesądzamy o wynikach kontroli, tym bardziej o ewentualnych karach, które grożą za nielegalne składowanie odpadów, ale stanowczo sprzeciwiamy się ukrywaniu przed mieszkańcami naszej gminy faktu, że na nieczynne już wysypisko dowożone są odpady (jakiekolwiek by one nie były i czy ten gruz można tam wykorzystywać). Żądamy pełnej transparentności, a przede wszystkim nadzoru ze strony Urzędu Miejskiego, aby śmieci, które były pokazane w programie TV nie trafiły na wysypywaną drogę i spełniały przesłanki określone przez Ministra Środowiska.

W związku z informacją pana Burmistrza Nasielska, że „nadzór nad terenami gminnymi należy do obowiązków władz gminy i te są na bieżąco monitorowane i kontrolowane”, w świetle ostatnich kontroli zewnętrznych instytucji oraz informacji od mieszkańców, iż na wysypisku ciągle śmierdzi, prosimy o opublikowanie na stronach UM protokołów z przeprowadzonych kontroli, ich zakresów, wyników oraz które osoby tych kontroli dokonywały. Prosimy o udostępnienie dokumentów na podstawie, których droga na działce gminnej jest odtwarzana (zgłoszenie do nadzoru budowlanego).

Prosimy również o przeproszenie stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk jakoby publikowało nieprawdziwe informacje. Apelujemy także do radnego Dłutowskiego, który jest przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, aby zwołał pilnie posiedzenie komisji i zażądał od władz gminy pełnej dokumentacji i rzetelnych informacji na temat wysypiska w Kosewie.

Pikanterii w tej sprawie dodaje fakt, że w ubiegły poniedziałek tj. 12 sierpnia, odbyła się kolejna kontrola, przeprowadzona przez WIOŚ z udziałem pracowników UM na obu działkach (gminnej i prywatnej). Mamy informacje co było przedmiotem kontroli i co organ kontrolny zastał na miejscu, ale dajemy szansę UM, aby opublikował rzetelne informacje na ten temat. Wszak to Urząd Miejski w Nasielsku, a nie Aktywny i Czysty Nasielsk jest od sprawowania kontroli i nadzoru.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz