Czy będzie tylko jedno spotkanie z mieszkańcami Nasielska w sprawie parku?

Pierwsze spotkanie projektanta z mieszkańcami dot. rewitalizacji skweru przy ulicy Rynek w Nasielsku już za nami. Zaproponowano tylko jeden wariant projektu na który Nasielsk od dawna czeka. I wszystko wskazuje na to, że było to ostatnie tego typu spotkanie. Na IX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku Radny Domała apelował do Burmistrza, aby nie zakończyć tylko na jednych konsultacjach i dać szansę mieszkańcom. Radny poinformował również, że tylko przez tydzień będzie można zgłaszać uwagi. Jak zauważył Radny Szarszewski koszt projektu wyniósł 16% wartości całej inwestycji co jest ewenementem (zazwyczaj wartość projektu jest równowartością ok. 2,5 % wartości całej inwestycji). Burmistrz Nasielska uzasadnił tak wysoką kwotę (158 793 zł) tym, że będą odbywały się spotkania z mieszkańcami, będą zbierane uwagi i konsultacje, że projektant będzie dostępny dla mieszkańców.

Czy będzie jednak szansa na kolejne spotkanie z mieszkańcami już po wakacjach? Czy rzeczywiście uzasadniony był tak wysoki koszt projektu w sytuacji, gdy kontakt projektanta z mieszkańcami jest jednak ograniczony? My mamy nadzieję, że dojdzie do kolejnych spotkań. Ale to też mieszkańcy muszą zaangażować się w powstający projekt.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz