Urodziny, minął rok… Aktywnego i Czystego Nasielska

I minął nam rok, pracowity rok. Rok w którym podjęliśmy wiele działań.

Kiedy zakładaliśmy Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk, naszym celem było podejmowanie szerokich działań na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności przeciwdziałanie powstaniu ZZO Jaskółowo, ochrony obszarów położonych w gminie Nasielsk oraz w gminach sąsiednich. Kolejnym celem był rozwój ekonomiczny i kulturalny gminy Nasielsk jak również podnoszenie jakości i warunków życia jej mieszkańców.

Urodziny Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk

Działania przeciw ZZO stanowił chyba największy kawałek naszego (urodzinowego) tortu. Podjęliśmy ogrom pracy przeciwstawiając się ZZO Jaskółowo i wydanym decyzjom (w tym z naruszeniem prawa) przez władze naszego miasta. Współpracowaliśmy z niezależnymi planistami, prawnikami, braliśmy czynny udział w spotkaniach organizowanych przez UM i inne podmioty. Czy się udało? Czas pokaże. Ten rozdział nie został zamknięty. Ujawniliśmy planowane przedsięwzięcia na terenie miejscowości Kosewo. Również poruszyliśmy śmierdzący temat rzeki Nasielnej.

Wspieraliśmy lokalne społeczności biorąc czynny udział w imprezach parafialnych podczas, których m.in. prowadziliśmy kampanie edukacyjne w zakresie ekologii i współorganizacji imprezy. Działaliśmy na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w całej gminie, walczyliśmy aktywnie z panującym brudem na ulicach Nasielska. Prowadziliśmy akcje sprzątania, w które zaangażowaliśmy mieszkańców naszej gminy (już dziś chcemy zaprosić na kolejną akcję planowaną na 12 października tego roku).

Braliśmy czynny udział w sesjach rady miejskiej w Nasielsku oraz komisjach zgłaszając problemy,z którymi borykają się mieszkańcy. Podczas tych spotkań poruszaliśmy wiele kwestii, w których zwracaliśmy burmistrzowi i radnym uwagę na nieprawidłowości w naszej gminie. Przygotowaliśmy wiele różnych petycji i próśb do władz samorządowych.

Działaliśmy aktywnie, aby sala sportowa dla dzieci w Popowie Borowym nie stanowiła zagrożenia dla ich życia (sala wymagała częściowej rozbiórki).
Nasze stowarzyszenie działa m.in. jako organizacja watchdogowa czyli dokonuje kontroli obywatelskiej. Jednym z obszarów tych działań jest monitoring. Obserwujemy jakie zapadają decyzje, uchwały, przeglądamy Biuletyn Informacji Publicznej, uzyskujemy informacje w trybie dostępu do informacji publicznej. Informujemy o tym mieszkańców. Chcemy, aby działania podejmowane przez władze naszej gminy były transparentne. Chcemy wiedzieć co się dzieje i i mamy do tego prawo. Wykonujemy ogrom pracy analizując dokumenty. To co państwo widzą na stronie https://www.aktywnynasielsk.org.pl czy na profilu Facebook to tylko wierzchołek góry lodowej, to wynik wielogodzinnej pracy przy analizie dokumentów.

Wydarzenia związanie z ZZO Jaskółowo pokazały nam, że warto spojrzeć władzy lokalnej „na ręce”. Takie działania powinny być docenione już nie tylko przez samych mieszkańców, ale również przez samych urzędników. Nie robimy tego dla poklasku. Chcemy, aby nam wszystkim żyło się lepiej w gminie Nasielsk, aby Nasielsk nie zostawał w tyle za sąsiednimi gminami, aby nasze wspólne finanse nie były marnotrawione.

Wśród członków stowarzyszenia nie ma urzędników. Mamy prawo czasem się pomylić i np. użyć złego słowa z nomenklatury urzędniczej. Często (szczególnie osoby związane z Urzędem Miejskim w Nasielsku) próbują podważyć nasze działania czy wręcz nas oczernić, mówiąc (np.) że paraliżujemy prace urzędu czy sesji. To jest absurdalny zarzut. Czy urzędnicy nie mają czasu dla mieszkańców i w sposób obiektywny wyjaśnić dany problem?

Preambuła ustawy Prawo o stowarzyszeniach rozpoczyna się słowami „W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów (…)”. I dalej są już szczegóły o tym jak mogą funkcjonować stowarzyszenia. Oznacza to, że członkowie stowarzyszenia mają zagwarantowaną możliwość uczestniczenia w życiu publicznym. Ale takie prawa ma każdy z nas. Dlatego chcielibyśmy zachęcić mieszkańców do wspólnego aktywnego działania.

Nie czekajcie na nas.

Uwierzcie. Macie bezpośredni wpływ na nią. A członkowie stowarzyszenia są przecież tacy jak wszyscy – mamy rodziny, mamy pracę, swoje własne hobby, życie prywatne. Działajmy wspólnie dla dobra naszej gminy.

Dziękujemy ogromnie wszystkim członkom i sympatykom wspierających nasze działania. Jesteście cudowni!

I można by tak pisać jeszcze długo. Ciężko wszystko wymienić. Mamy poczucie spełnionego obowiązku, wiedząc, że u wielu mieszkańców zyskaliśmy zaufanie. Odbieraliśmy wiele telefonów, maili w tematach związanych z funkcjonowaniem naszej gminy. Dziękujemy Wam, mieszkańcom za wspólny rok.

Prezes Marcin Tracz i członkowie Stowarzyszenia Aktywny i Czysty NasielskDodaj komentarz