Sprzeciw przeciwko wypowiedzi wice przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

List do wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Szanowny Panie wice przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku. Poruszamy czasami niewygodne problemy i zdajemy sobie sprawę, że mogą, a nawet powinny być one komentowane. Jednak nie oczerniane i pomawiane! Pełni Pan funkcję publiczną i zamiast dążyć do współpracy, wyjaśnienia i rozwiązania problemu, staje Pan w dziwnej i niezrozumiałej przez nas – mieszkańców – opozycji.

Ponieważ publicznie pomówił Pan Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk oraz członków stowarzyszenia twierdząc, że blokujemy powstanie zakładu Fiabila Polska sp. z o. o. w Nasielsku prosimy o sprostowanie tej wypowiedzi i publiczne przeproszenie członków stowarzyszenia.

Nasze stowarzyszenie NIGDY NIE BLOKOWAŁO inwestycji jaką była budowa zakładu Fiabila Polska sp. z o. o..
Jako stowarzyszenie prowadziliśmy akcję informacyjną o planowanej inwestycji, braliśmy udział w konsultacjach społecznych oraz złożyliśmy uwagi do postępowania środowiskowego.

Apelowaliśmy również wielokrotnie do władz Nasielska, aby powstały MPZP dla naszej gminy, aby takie inwestycje powstawały w miejscach do tego przeznaczonych.
W przypadku braku przeprosin z Pana strony rozważymy podjęcie działań prawnych, aby bronić imienia stowarzyszenia i jego członków.

Komentarz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku

Lista naszych artykułów dot. zakładu Fiabila Polska:

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz