Rok Rady Miejskiej w Nasielsku za nami

Dokładnie rok temu odbyła się pierwsza sesja obecnej Rady Miejskiej, podczas której padły słowa: „Nad Nasielskiem wisi fatum. O co byśmy się nie zwrócili – nie jest zrobione dobrze” (radny M. Świderski na I sesji Rady Miejskiej w Nasielsku).

Rada Miejska w Nasielsku

Czy przez ten rok sytuacja zmieniła się na lepsze? Czy składający ślubowanie radni wypełnili słowa przysięgi o godnej, rzetelnej i uczciwej pracy dla dobra wspólnoty samorządowej i jej mieszkańców?

Można byłoby pokusić się o indywidualne oceny. W przypadku niektórych osób, pracy nie byłoby dużo, bo niczym statyści w teatrze grali oni nakazaną rolę, która sprowadzała się do podniesienia ręki podczas głosowania. Cześć radnych wypowiadała się tylko w zakresie swoich miejscowości, ale było również kilku radnych, którzy zadawali dużo pytań, składali wnioski i petycje oraz proponowali rozwiązania.

Rada Miejska w Nasielsku

Jednak to wspólny głos rady, a nie indywidualnych osób ma wpływ na podejmowane decyzje. Dlatego ważna jest praca zespołowa i merytoryczna dyskusja.

Całej Radzie życzymy wspaniałych pomysłów, zrozumienia oraz szacunku.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz