Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 1

Być może po raz pierwszy działalność burmistrza Nasielska została poddana pod ocenę nie podczas wyborów, a po roku od zaprzysiężenia na nową pięcioletnią kadencję.
Aby podsumować jaki był to rok, odniesiemy się do wytycznych Fundacji Batorego, która pomaga stowarzyszeniom w aktywnym podejmowaniu działań oraz kontrolowaniu działalności samorządu. Mamy nadzieję, że w ten sposób unikniemy korelacji z oficjalnym przekazem Urzędu Miejskiego i będzie to ocena rzetelna. Podsumowanie to podzielimy na kilka części.

Oświata – nie jest częstym tematem poruszanym na sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku. Przewodniczący komisji oświaty, radny Brodowski zadał pytanie na jednej z ostatnich sesji o prace nad audytem o szkołach, ale nie uzyskał na nie odpowiedzi. Audyt ten wskazuje, że sposobem na zmniejszenie nakładów finansowych na oświatę jest likwidacja obwodów i utworzenie jednej szkoły podstawowej w Nasielsku.

Koszty utrzymania szkół to rząd kilku milionów złotych (w przyszłym roku ma być to kwota 9 mln zł), a mała kwota przeznaczona na subwencję oświatową powoduje, że gmina musi znaleźć środki w budżecie, rezygnując z wielu inwestycji.

Wspomniane obwody stanowią również duży problem w kontekście małych szkół np. w Popowie Borowym, która dzięki nowo wybudowanej sali sportowej zwiększyła swój potencjał edukacyjny, ale w żaden sposób – pomimo organizowania różnych akcji przez dyrekcję szkoły – nie może zachęcić rodziców do wyboru tej placówki dla swoich pociech. Skutkuje to małą liczebnością uczniów, a w skrajnym przypadku może doprowadzić do nieutworzenia pierwszych klas w przyszłości. Nie ulega wątpliwości, że ten trudny temat będzie musiał być w najbliższym czasie rozwiązany. I nie tylko z uwagi na groźbę małej liczby dzieci w oddziałach szkolnych czy ponoszonych kosztów, ale również z uwagi na potrzebę zatrzymywania absolwentów szkół podstawowych w Nasielsku. W tej chwili bardzo duża ilość uczniów dojeżdża do miejscowości sąsiednich i choć szkoły średnie nie leżą w kompetencji gminy, to warto aby temat edukacji młodych mieszkańców Nasielska został podjęty.

Na duży plus w działalności burmistrza zasługuje wprowadzenie dzienników elektronicznych (co prawda z delikatnym poślizgiem – miały być od 1 września 2019 r.). Przy odpowiednim wyposażeniu szkół w sprzęt informatyczny dla nauczycieli, narzędzie to nie tylko umożliwi bliższy kontakt rodziców ze szkołą, ale w dużej mierze pomoże gronu pedagogicznemu w ich codziennej pracy.

W dalszym ciągu duże koszty energii elektrycznej ponoszone są na utrzymanie przedszkola. Podział na oddział przedszkolny i żłobkowy, brak jasnego oraz czytelnego wyjaśnienia ze strony burmistrza dlaczego energia w nowoczesnym budynku tak dużo kosztuje –zasługuje na duży minus. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz