Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 2

Polityka mieszkaniowa – tym zadaniem w imieniu gminy zajmuje się spółka Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe (NBM), w której gmina Nasielsk ma 100% udziału. Pomimo, że są tam wydatkowane publiczne pieniądze, burmistrz zasłania się przed mieszkańcami i radnymi przepisami prawa, odmawiając jakiegokolwiek rozsądnego komentarza na temat zadłużenia.

Zainteresowani nie mogą również uzyskać dostępu do przeprowadzonego audytu w tej spółce. Jedyny komentarz i odpowiedź, jaką uzyskaliśmy od burmistrza Nasielska jest tłumaczenie, że powodem zadłużenia są koszty utrzymania składowiska odpadów w Jaskółowie i brak budowy nowych mieszkań.

Dzięki dostępowi do informacji publicznej pozyskanej od zarządcy NBM dotyczącej kosztów ponoszonych przez gminę na wysypisku w Jaskółowie wiemy, że bilans nie jest ujemny. Czy zatem na ten wynik może mieć wpływ jedynie brak nowych mieszkań?

Faktem jest, że wielorodzinne budynki zostały wybudowane na osiedlu „Płońska” już kilka lat temu. Później został jeszcze oddany do użytku budynek w Chrcynnie, jednakże od tamtego czasu liczba oddanych mieszkań równa się zeru, a liczba oczekujących na przydział lub poprawę mieszkania pozostaje na podobnym poziomie.

Faktem jest również to, że była prezes NBM została odwołana po nagłośnieniu informacji o długu NBM, ale bez żadnego komentarza ze strony burmistrza o przyczynach tej decyzji. Osiągnięty przez spółkę NBM zysk ponad 1 mln zł. w 2012 r. z roku na rok przynosił stratę, aby w 2018 r. zanotować na minusie ponad 0,5 mln zł.

Od kilku miesięcy na stanowisku prezesa NBM jest zatrudniona nowa osoba, a radni podjęli uchwałę o oddłużeniu mieszkańców zalegających z czynszami.

Kultura – w bieżącym roku swoje 70 lecie obchodziła Biblioteka Miejska, mająca swoje filie w Cieksynie i Pieścirogach. Utworzona zaraz po II wojnie światowej biblioteka, ma problem ze swoją siedzibą. Jej ładny, zabytkowy budynek w żaden sposób nie spełnia wymogów nowoczesnego, dostępnego dla wszystkich osób miejsca.

Podobne problemy ma Nasielski Ośrodek Kultury (NOK), który mógłby poszerzyć swoją ofertę i działalność, jednak z uwagi na problemy „lokalowe” nie ma takiej możliwości.

Na duży plus zasługuje zaangażowanie dyrektorów i personelu obu instytucji w organizowanie w ciągu całego roku spotkań, wystaw, koncertów, imprez, projekcji nowych filmów i eventów. Wspomnimy tylko nieliczne przedsięwzięcia, jakimi są wycieczki rowerowe z historią w tle czy seanse wyświetlane pod chmurką w okresie wakacyjnym. Obie te oferty cieszą się dużym zainteresowaniem i są doceniane przez mieszkańców.

Na uwagę zasługują również spotkania aktywizujące organizowane przez UM w świetlicach wiejskich.

Minusem jest ubogi wachlarz zajęć dedykowanych dla młodzieży, której część zmuszona jest wobec braku alternatywy uczęszczać na płatne zajęcia organizowane w innych placówkach.

W tym roku burmistrz podpisał umowę na projekt NOK wraz z rewitalizacją skweru. Została także uzyskana kwota 260 tys. zł. na przebudowę budynku biblioteki dotycząca m.in. termomodernizacji budynku. Na to ostatnie zadanie, które ma być wykonane do końca roku, UM nie ma zgody konserwatora zabytków, zatem jego realizacja stoi pod dużym znakiem zapytania. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz