Burmistrz Nasielska unieważnia postępowanie w sprawie stadionu miejskiego

Burmistrz Nasielska zawiadomił, że unieważnił postępowanie dot. „pełnienia funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku”.

Koszt utrzymania stadionu miejskiego w Nasielsku

Może to odpowiedni moment, aby podjąć szeroką dyskusję w temacie wydawania publicznych pieniędzy. Biorąc pod uwagę jak koszty z roku na rok za czynności takie jak np. utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego, pielęgnacja płyty boiska czy naprawy do 1000 zł miesięcznie (szczegółowo na http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/zalacznik_nr_5_-_zarzadzanie_stadionem.pdf, opłaty m.in. za energię elektryczną i wodę są opłacane przez gminę) pożerają coraz większe środki nas wszystkich warto rozważyć inne rozwiązania. Zwłaszcza, że w przyszłym roku planowany jest remont i przebudowa tego obiektu.

Zanim funkcję zarządcy stadionu przekazano w ręce prywatnej firmy wcześniej zadania jak pielęgnacja boiska czy konserwacja urządzeń na stadionie była realizowana przez Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe. Czy pomysł, aby Burmistrz Nasielska zlecił zarządzanie nasielskiej spółce, zachowując procedury przewidziane w prawie jest warty rozważenia? Może biorąc pod uwagę zmniejszone wpływy do budżetu oraz słabą sytuację NBM warto rozważyć taką alternatywę? Ciekawe jest, że NBM nie wystartowała w przetargu jako spółka prawa handlowego. Może warto rozważyć podzielenie zadania na czynności gospodarczo-administracyjne spółce podległej gminie (NBM lub ZGKiM) oraz bezpłatnie użyczyć stadion klubom, aby mogły trenować i przygotowywać boisko pod swoje treningi i zawody? Może uda się zaoszczędzić przy tej okazji trochę środków w budżecie gminy i dofinansować inne kluby (np. UKS Sokół, Spartakus czy inne) lub dojazd nasielskiej młodzieży na basen?

Przy tej okazji prosimy o niełączenie kwestii pełnienia funkcji zarządcy stadionu z działalnością MLKS Żbik, któremu gorąco kibicujemy!

http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_izp_271_27_2019.pdf

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz