Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 4

Kolejna odsłona podsumowania działalności burmistrza Nasielska za ubiegły rok. Tym razem transport i bezpieczeństwo.

Transport – jakość i stan techniczny autobusów jest nieustannie krytykowany przez mieszkańców. Niestety w wyniku wyboru przetargowego, gmina Nasielsk od wielu lat korzysta z usług tych samych dostawców oferujących usługi transportowe.

W związku z przystąpieniem do programu rządowego, uruchomiono dodatkowych 8 autobusowych linii, które swoim zasięgiem obejmują znaczną część gminy. Program ten będzie realizowany do końca roku kalendarzowego z możliwością jego przedłużenia. Nowe linie autobusowe nie do końca rozwiązały problem mieszkańców, którzy domagają się transportu w swych miejscowościach. Być może powodem był zbyt krótki termin na przygotowanie i złożenie wniosków? Niewątpliwie potrzeba szczegółowej analizy tras oraz ich ekonomiczności oraz zasadności utrzymania wszystkich linii.

Ten rok niestety nie przyczynił się do przyspieszenia prac nad budową ścieżek rowerowych. Temat od lat „wałkowany” przez radnych, nieustannie pozostaje bez żadnych konkretnych deklaracji ze strony burmistrza. Jest to o tyle dziwne, że burmistrz w tym roku kilkukrotnie przeprowadził robocze rozmowy na ten temat z urzędnikami z samorządu województwa, a nawet na część terenu, którego właścicielem jest gmina od 2017 r. (po byłej wąskotorówce) jest wykonany projekt.

Bezpieczeństwo – w porównaniu z ubiegłym rokiem Policja prowadzi więcej spraw dochodzeniowo-śledczych, które dotyczą: uszkodzenia mienia, bójek z pobiciem, kradzieży, kradzieży z włamaniem. Na uznanie zasługuje skuteczność nasielskich policjantów, ponieważ znaczna część ww. przestępstw zostaje wykryta.

Statystyki to jedno, ale narzędzia do ich wykrywalności – drugie. Podinspektor Leszczyński w tym roku kilkukrotnie zwracał się do burmistrza i radnych z prośbą o współfinansowanie zakupu nowego samochodu, który jest niezbędny w codziennej pracy policjantów.

Park samochodowy nasielskiego komisariatu jest bardzo wyeksploatowany i brak jego modernizacji może być brzemienny w skutkach dla mieszkańców już pod koniec przyszłego roku. Wtedy najprawdopodobniej część samochodów będzie musiała odejść na „emeryturę”, a druga co do wielkości sołectw gmina w Polsce może mieć problem z dotarciem policji w przypadku konieczności podjęcia interwencji. W tym roku burmistrz jednak nie widział możliwości współfinansowania pojazdu. Być może zmieni się to na jesieni przy pracach nad budżetem 2020 r.?

Warto, aby wypełniając zadania własne w zakresie bezpieczeństwa, burmistrz oraz rada uwzględnili w budżecie specjalną rezerwę tak, jak ma to miejsce w wielu samorządach w Polsce i na co zezwalają przepisy obu ustaw: o samorządzie gminnym oraz policji.

Radni podjęli uchwałę powołującą straż miejską w Nasielsku. Strażnik jeszcze na nasielskich ulicach się nie pojawił, ale wątpliwe jest, aby w zakresie bezpieczeństwa funkcjonariusz ten podejmował interwencje. Zakres jego obowiązków wg koncepcji burmistrza Ruszkowskiego ma być związany ściśle z obszarem ochrony środowiska (kontrola śmieci, palenia w piecach).

Na duże uznanie zasługuje fakt wymiany oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571, które wpłynęło na znaczną poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Zmodernizowano ponad 60 opraw oświetleniowych, zastępując lampy sodowe, które emitowały światło żółte nowymi, ekonomicznymi lampami ledowymi emitującymi światło o naturalnej barwie. Dodatkowo w kilku miejscach lampy te doświetlają przejścia dla pieszych.

Niestety nie na wszystkich przejściach dla pieszych doświetlenie było możliwe np. koło baszty. Szkoda, że dla poprawy bezpieczeństwa nie zastosowano w tym przypadku innego rozwiązania technologicznego.

Lampy LED powodują oszczędności w budżecie gminy i należałoby rozważyć włączanie się oświetlenia przed zapadającym zmierzchem.

Na minus działań burmistrza zasługuje brak oznaczenia przejść dla pieszych przy nowo wybudowanych chodnikach na ul. Folwark, Kościelnej i Warszawskiej. Co prawda pan burmistrz widzi potrzebę regulacji ruchu uwzględniającego bezpieczne przechodzenie pieszych, zmiana ta jednak wymaga zabezpieczenia środków w budżecie. Na pewno racjonalnym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem było zrobienie projektu zmiany stałej organizacji ruchu przed wymianą krawężników.(cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz