Podsumowanie roku działalności Burmistrza Nasielska – część 6

Dziś w podsumowaniu działalności burmistrza Ruszkowskiego za ubiegły rok współpraca z mieszkańcami.

Partycypacja obywatelska – podkreślona przez Fundację Batorego współpraca władz z mieszkańcami opiera się na udziale społeczeństwa nie tylko poprzez udział w wyborach, ale również poprzez dyskusję nad zarządzaniem gminą. Niestety ubiegły rok przyniósł regres w tej dziedzinie współpracy. Na sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku jakakolwiek dyskusja burmistrza z mieszkańcami została sprowadzona przez prowadzącego sesje RM do zadawania pytań. Przywołana tu już wcześniej konsultacja społeczeństwa w sprawie konfekcjonowania lakierów i wniesionych uwag przez mieszkańców, których burmistrz nie uwzględnił przy wydaniu decyzji środowiskowej, powoduje znaczny spadek zaufania do organów władzy.

Kolejnym przykładem słabej współpracy burmistrza z mieszkańcami jest konsultacja w sprawie projektu skweru Jana Pawła II. Jej termin został zaplanowany na okres wakacyjny, w związku z czym uczestniczyło w niej niewielu nasielszczan. Zapowiedziany termin kolejnej konsultacji został wyznaczony na godziny południowe powszedniego dnia, co skutkowało jeszcze większą absencją mieszkańców. Tymczasem zadanie przebudowy skweru nie tylko uwzględniało kwotę 1 mln zł w budżecie, ale było wpisane w program wyborczy pana Ruszkowskiego. Możemy zatem domniemywać, że powinno być to dokładnie i ze szczegółami przez autora przemyślane.

Przykłady można by mnożyć, chociażby mieszkańców Pcucina, którzy protestując przeciw chlewni w swojej miejscowości zostali odsyłani od Annasza do Kajfasza.

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski nie uwzględnia również uwag składanych przez radnych w sprawach, w których specjalizują się oni zawodowo. Kwestia wydatkowania środków budżetowych, przeprowadzania przetargów i Regulaminu zamówień publicznych, po długiej dyskusji znalazła swój finał prac w jednej z komisji. Jednak sprawa oddanej niedawno do użytku sali w Popowie Borowym z przeciekającym dachem i wodą wypływającą z rynien wprost na nowo wybudowany chodnik – jest skutecznie marginalizowana.

Nie zaobserwowaliśmy, aby jakakolwiek uchwała była poddana konsultacjom społecznym lub badaniom sondażowym tak, jak chociażby ta, która określałaby lokalizację nowego nasielskiego cmentarza, o którego pilną budowę od kilku lat prosi proboszcz nasielskiej parafii ks. Tadeusz Pepłoński. Powołana Rada działalności pożytku publicznego również nie została poproszona o żadne konsultacje na temat podejmowanych uchwał.

Cieniem na działalność burmistrza Ruszkowskiego w zakresie współpracy z mieszkańcami kładzie się również jego absencja przy odsłonięciu pomnika dwóch amerykańskich pilotów. W perfekcyjnie zorganizowanej uroczystości oprócz krewnych pilotów, udział wzięła m.in. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher oraz Kompania Reprezentacyjna WP z reprezentującym Dowódcę Generalnego RSZ panem generałem dywizji pilotem Janem Śliwką. Tajemnicą poliszynela jest niechęć burmistrza do osób, które tę uroczystość zorganizowały. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz