Nasielski strażnik miejski w TVP3 Warszawa

„To jedyny taki przypadek na Mazowszu” – tak skomentowała TVP3 Warszawa w Kurierze Mazowieckim powołanie jednoosobowej Straży Miejskiej w Nasielsku. Telewizja podała, że funkcję tę będzie pan Cezary Tudek, wcześniejszy komendant Straży Miejskiej w Serocku.

Ja powiedział Sekretarz gminy Nasielsk pan Maluchnik, strażnik miejski będzie skupiał się głównie na działaniach mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w zakresie ochrony środowisk. Pan radny Andrzej Pacocha zwrócił uwagę, że w tym zakresie obowiązków nie było konieczne powoływanie Straży Miejskiej, ponieważ podobne uprawnienia ma wydział środowiska w UM. Już wcześniej nasze Stowarzyszenie zwracało uwagę, że takie czynności mogli przeprowadzać pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Czy korzystali z tych uprawnień jak zachodziła taka potrzeba?

Ale warto dodać, że Straż Miejska musi działać w oparciu o ustawę o straży gminnej. A zakres zadań strażnika znajduje się w art. 11 wspomnianej ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/…/download.xsp/W…/U/D19970779Lj.pdf
Warto, aby mieszkańcy zapoznali się z listą zadań, wiedzieli w jakiej sprawie mogą się kontaktować z komendantem Straży Miejskiej w Nasielsku.

Całość Kuriera Mazowieckiego z 18.12.2019r do obejrzenia na stronie https://warszawa.tvp.pl/45845444/18122019

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz