Trzy oferty na zarządzanie stadionem w Nasielsku

Gmina Nasielsk powinna dbać o wydatki. I może dobrym rozwiązaniem było unieważnienie przetargu na zarządzanie stadionem w Nasielsku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Dariusz Kordowski, poinformował nas o wpłynięciu trzech ofert w powtórzonym przetargu.
Dłuższy termin (więcej dni roboczych) składania ofert, spowodował złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert (od kilku lat była to tylko jedna oferta).
Burmistrz Nasielska zwiększył kwotę na sfinansowanie zamówienia ze 144 000 zł do 220 000 zł, co jak widać nie było konieczne.

Z myślą o naszych portfelach, może dobrze by było, aby w przyszłości gmina organizowała przetargi, wyznaczając wydłużony okres składania ofert (o czym wspominał na sesjach radny klubu NSZ Marcin Szarszewski). Dobrym rozwiązaniem jest również zawieranie umów na dłuższe okresy np. 2-3 letnie (wyszkolenie pracownika, zainwestowanie w sprzęt itp.). Jak widać, wtedy jest duża szansa na większą konkurencję składanych ofert, a zaoszczędzone środki można przeznaczyć na wsparcie klubu MLKS Żbik lub innych sekcji sportowych, których w naszej gminie nie brakuje.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz