Nieutwardzone drogi osiedlowe to strapienie mieszkańców Nasielska

Nieutwardzone drogi osiedlowe to strapienie mieszkańców gminy Nasielsk. Teren ten należy do gminy, a od dziesięcioleci jest przykładem ignorowania społeczeństwa przez władze naszej gminy. Jak pokazała historia, ani wpisanie inwestycji do budżetu, ani publiczne udzielenie poparcia w wyborach nie gwarantuje wykonania nawierzchni np. ul. Leśnej.

Według danych z Urzędu Statystycznego z 2016 r. miasto Nasielsk zamieszkuje 609 osób na 1km2 – osób płacących podatki. Pan burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski w odpowiedzi na pytanie radnych z klubu NSZ, kto decyduje o kolejności inwestycji drogowych, odpowiedział, że to mieszkańcy zgłaszają.

Już zamieściliśmy wypowiedzi radnych, którzy mają humorystyczne podejście do dróg osiedlowych. A my humorystycznie zakończymy, że Burmistrz Nasielska jak gdyby słucha mieszkańców.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz