Odmowa udostępnienia informacji dot. pozyskanych środków finansowych przez gminę Nasielsk

Wydawać by się mogło, że powołana w wyniku wyborów władza samorządowa będzie dążyć do transparentności swoich ustawowych działań, zwłaszcza w kontekście finansów publicznych.

Temat dofinansowań zewnętrznych pozyskanych przez Urząd Miejski w Nasielsku jest dla Burmistrza Ruszkowskiego tematem tabu. Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk oraz mieszkańcy naszej gminy, pytają Burmistrza o kwoty pozyskanych środków zewnętrznych. Pytania te jednak pozostają bez odpowiedzi. Jest to o tyle dziwne, że Burmistrz Ruszkowski w swojej kampanii wyborczej za jeden z głównych celów postawił zwiększenie pozyskiwania środków zewnętrznych, a kontakt z mieszkańcami uważa za najwyższe dobro.

Burmistrz Nasielska nie udostępnia informacji publicznej

W listopadzie 2019 r. Burmistrz Nasielska wydał decyzję, z której oprócz informacji odmowy udostępnienia informacji w zakresie pozyskanych przez gminę Nasielsk środków zewnętrznych i przywołanych na tę okoliczność „nietrafionych” wyroków sądowych, było pouczenie o możliwości odwołania się do wyższej instancji – Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).

Sprawa w SKO w grudniu 2019 r. została wygrana. W swoim orzeczeniu SKO podkreśliło, że organ administracji publicznej powinien dołożyć wszelkich starań, aby przy swoich rozstrzygnięciach pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa, a takiego zaufania nie pogłębia niewątpliwie pobieżna i lakoniczna odpowiedź udzielona przez Burmistrza Nasielska. Jak choćby ta z uzasadnienia Burmistrza Nasielska „Zdaniem organu Wnioskodawca nadużywa przysługującego mu prawa do dostępu do informacji publicznej i próbuje korzystać z jego instytucji dla osiągnięcia celu innego aniżeli troska o dobro publiczne, jakim jest prawo do przejrzystego państwa, jego struktur, przestrzegania prawa przez podmioty życia publicznego, jawności administracji i innych organów.”

Decyzja SKO – i co z tego wynika?

Po decyzji SKO należało się spodziewać, że kwoty pozyskanych środków zewnętrznych zostaną przedstawione. Jednak nie! Burmistrz Nasielska niczym bohater Tolkienowskiej powieści, strzeże ze swoją drużyną tajemnicy pierścienia. Burmistrz tym razem tak uzasadnia swoją odmowę: „Brak podania kwot wymaga nakładu pracy, przeanalizowania spraw, dokumentacji, a przede wszystkim podjęcia działań intelektualnych, angażujących zasoby ludzkie co wiąże się z zakłóceniem normalnego toku pracy wydziału UM”. Porażające…

Ulotka z kampanii wyborczej Burmistrza Nasielska

Urzędnikom (a w szczególności panu, który przygotował pismo na kilka stron i jednocześnie radnemu gminy Świercze) chcemy przypomnieć, że przed wyborami samorządowymi pan Burmistrz Ruszkowski przygotował broszurę, którą wykorzystał w kampanii wyborczej z wyliczeniem pozyskanych środków zewnętrznych. Zapewne wtedy „drużyna pierścienia” działała po godzinach służbowych w ramach komitetu wyborczego KWW MO, bo przecież wszystkie materiały wyborcze muszą być sfinansowane tylko i wyłącznie ze środków własnego komitetu.

Wybory, wybory i po wyborach…

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

PS. Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk niebawem podzieli się z Państwem informacją, jak burmistrz zrealizował swoją obietnicę wyborczą w zakresie zintensyfikowania pozyskiwania środków zewnętrznych, które w zamierzeniach miały pobudzić naszą gminę i skierować je na tory „poprawy jakości życia mieszkańców”.

Dodaj komentarz