Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyla w całości decyzję Burmistrza Nasielska dla Psucina

To już przestaje być śmieszne. Czy nie po to wybraliśmy Burmistrza Nasielska, aby w naszym imieniu dobrze rządził gminą? Minął prawie rok od spotkania radnych i burmistrza z mieszkańcami Psucina, którzy protestowali przeciwko budowie chlewni blisko swoich domów. Wtedy też reprezentujący mieszkańców gminy Nasielsk, mecenas Karol Podgórny przytoczył przepisy prawne, których nie spełnił Urząd Miejski w Nasielsku wydając decyzję dla inwestycji budynku inwestorskiego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyla w całości decyzję Burmistrza Nasielska dla Psucina

Panowie radni: Świderski, Sawicki, Gers i Lubieniecki zamiast zastanowić się nad oceną tych przepisów, zgodnie stanęli murem za swoim burmistrzem. „Czy to jest polityka, czy brak logiki?” spuentował wypowiedzi naszych władz pan mecenas Podgórny.

Pod koniec stycznia 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) uchyliło w całości decyzję burmistrza Nasielska. SKO w orzeczeniu podkreśliło, że burmistrz Nasielska nie ocenił materiałów dowodowych w sposób wystarczający. Odmówienie udziału stron w postępowaniu, a także brak wykonania przez Urząd Miejski w Nasielsku kumulacji oddziaływania zostało przez skład orzekający SKO krytycznie ocenione.

Należy mieć nadzieję, że kolejna już sprawa, która wraca niczym bumerang do nasielskich urzędników zostanie potraktowana z najwyższą starannością, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli o czym mówią przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego .

Tylko czy zapewnienie udzielone przez kancelarię prawną obsługującą Urząd Miejski w Nasielsku w tej sprawie nas uspokoi? „Wszystko jest pod kontrolą, prowadzone przez fachowców i analizowane. Proszę nie mieć tutaj obaw” – prawnik J. Nieścior, VI sesja Rady Miejskiej w Nasielsku 23.05.2019 r.

Więcej na:

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk