Jak gmina Nasielsk pozyskuje środki zewnętrzne

„Będę starał się zintensyfikować pozyskiwanie środków zewnętrznych”

Tak kandydat na Burmistrza Nasielska pan Bogdan Ruszkowski przedstawiał swój program wyborczy. Do tego celu została powołana nawet specjalna grupa w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. I jakie efekty? Niestety wysokość pozyskanych środków jest dla obywateli ściśle chroniona (o czym już pisaliśmy).

Ale obiecaliśmy pokazać, jakie środki zewnętrzne pozyskał pan burmistrz ze swoimi urzędnikami w 2019 r. Na prawie 6 mln zł z kwoty wydanej na inwestycje: drogi, kanalizacje, budynki, boiska sportowe, kwota dofinansowania to… 93 860 zł (droga w Paulinowie). Niecałe 2%!

Żeby jednak nie zaniedbać innych pozyskanych środków należy podkreślić, że Urząd Miejski w Nasielsku pozyskał również środki zewnętrzne m.in. na Jarmark św. Wojciecha (10 300 zł), film promocyjny (22 951 zł), lokalne przewozy pasażerskie (94 593 zł), a nawet na Wi-Fi w miejscach publicznych w Nasielsku (63 000 zł) czy utrzymanie i remonty cmentarzy wojennych (39700 zł). Ogółem 815 tys. zł z czego należy z dużym znakiem zapytania wyodrębnić kwotę 260 tys zł. uzyskaną na przebudowę biblioteki w Nasielsku – przebudowę, która miała już się dawno zakończyć, a na którą nie było zgody konserwatora zabytków.

Gmina Nasielsk - Jak Urząd Miejski w Nasielsku pozyskuje środki zewnętrzne

Panie burmistrzu, czy dowiemy się o przyczyny niskiej skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych? Czy dowiemy się jak z postawionych zadań wywiązał się Wydział ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, którego kierownikiem jest pan Radosław Kasiak?

Na koniec chwila refleksji. W 2020 r. zostały uruchomione przez Urząd Miejski w Nasielsku obligacje na kwotę 7 mln zł. Jest to dobry kierunek pod warunkiem, że obligacje będą wykorzystane jako wkład własny w inwestycje współfinansowane ze środków europejskich. Pan burmistrz obiecał radnym, że w 2020 r. nie będzie wykonywał inwestycji bez dotacji z zewnątrz. Obiecał!?

W temacie odmowy udostępnienia informacji o pozyskiwanych środkach pisaliśmy już wcześniej: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/01/31/odmowa-udostepnienia-informacji-dot-pozyskanych-srodkow-finansowych-przez-gmine-nasielsk/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk