Zapraszamy na spotkanie w Nasielsku w sprawie inwestycji dla CPK

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców gminy Nasielsk na spotkanie w najbliższy piątek w Niepublicznej Szkole pod Fiołkami o 18:30. Spotkanie dotyczy planowanych nowych szlaków komunikacyjnych przechodzących przez naszą gminę (Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej oraz linia kolejowa nr 20).

Na spotkaniu przedstawimy ujęte w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym dla Centralnego Portu Komunikacyjnego proponowane warianty oraz chcielibyśmy poznać opinię mieszkańców gminy Nasielsk, którą wykorzystamy przy złożeniu uwag przez stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk w ramach konsultacji społecznych, o których szerzej można przeczytać na https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/02/13/konsultacje-spoleczne-strategiczne-studium-lokalizacyjne-inwestycji-centralnego-portu-komunikacyjnego/

Na spotkanie zaprosiliśmy również Burmistrza Nasielska pana Bogdana Ruszkowskiego oraz Starostę Nowodworskiego pana Krzysztofa Kapustę.

Data i miejsce spotkania

  • 28.02.2020 (piątek), godz. 18:30
  • Niepubliczna Szkoła pod Fiołkami
  • ul. Ogrodowa 9, Nasielsk
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk zaprasza na spotkanie w sprawie nowych szlaków komunikacyjnych w gminie Nasielsk

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk