Spotkanie CPK w Nasielsku – relacja

Dziękujemy Państwu za przybycie i wzięcie udziału w dyskusji nad planowanymi liniami tras CPK w gminie Nasielsk. Na spotkaniu było obecnych blisko 200 osób. Przepraszamy, że nie byliśmy gotowi z wydrukowanymi materiałami dla każdej osoby. Zaskoczyliście nas Państwo pozytywnie.

Mamy nadzieję, że wczorajsze spotkanie pozwoliło Państwu zapoznać się z wariantami, które są dopiero propozycją w fazie negocjacji, a nie ostateczną decyzją. Na spotkaniu mieli państwo okazję również zapoznać się ze stanowiskiem burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego, którego na spotkaniu reprezentował sekretarz gminy Nasielsk pan Marek Maluchnik. My, podobnie jak Państwo, jesteśmy zaskoczeni, że burmistrz wydał stanowisko bez konsultacji z mieszkańcami naszej gminy.

Mamy również nadzieję, że Państwa sugestie przedstawione na spotkaniu zostaną uwzględnione przez władze naszego miasta i na tej podstawie zostanie wypracowane wspólne stanowisko. Jest ono na tyle istotne, że następny etap prawdopodobnie będzie dotyczył już nie trzech, a jednego konkretnego wariantu. Tak! To jest ten moment, kiedy to my – mieszkańcy powinniśmy zabrać głos.

Już niedługo zamieścimy materiały z wczorajszego spotkania (dokumenty do składania uwag). Proszę śledzić nasz profil.
Przy tej też okazji prosimy, aby wysłali państwo zaproszenia do „polubienia” profilu Aktywny i Czysty Nasielsk na Fb. Jak widać, czasem udaje się nam dotrzeć do kluczowych informacji, mających wpływ na nasze życie w gminie Nasielsk wcześniej niż Urząd Miejski w Nasielsku. Warto śledzić nasz profil? 🙂

Pani Dyrektor Elżbiecie Chyczewskiej z Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pod Fiołkami” dziękujemy za użyczenie miejsca do spotkania.

Serdecznie dziękujemy panu Pawłowi Kownackiemu – Wójtowi gminy Wieliszew, pracownikom Urzędu Gminy Wieliszew oraz stowarzyszeniu Nasza gmina Wieliszew​ za wsparcie naszych działań!
Materiał filmowy ze spotkania z mieszkańcami w gminie Wieliszew dostępny jest na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_jUe6YX5oks

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk