Sesja Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie infrastruktury dla CPK

Dziś (2.03.2020) odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Nasielsku podczas której radni wypracują stanowisko na temat infrastruktury drogowej i kolejowej planowanej w ramach CPK, przebiegającej przez gminę Nasielsk.

Czy weekend wystarczył, aby spotkać się z mieszkańcami gminy Nasielsk? My wzięliśmy udział w spotkaniu w Borkowie (rada sołecka Borkowa) i Nunie (radny Pietras). Zebraliśmy od piątku blisko 300 podpisów pod przygotowaną przez nasze stowarzyszenie petycją. W swoim okręgu spotkanie zorganizował również radny Szarszewski (wypracowane stanowisko sołectw Morgi, Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi oraz Kątne: https://www.facebook.com/RadnyMSz/posts/2264099503692510). Burmistrz Nasielska Ruszkowski nie wykorzystał weekendu na rozmowy z mieszkańcami, a od 2 do 13 marca jest na urlopie. A jak pozostali radni?

Sesja dziś o godzinie 16.00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Choć bez punktu, na którym mieszkańcy mogą zadać „konkretne” pytanie. Ale w trakcie sesji wszystko może się zmienić. Dlatego zachęcamy mieszkańców, aby wzięli w niej udział.

Pamiętajmy, konsultacje trwają do 10.03.2020. Czasu na wyrażenie naszego zdania już niewiele.

Linia kolejowa i droga ekspresowa przetnie gminę Nasielsk

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?
https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/02/29/dokumenty-dla-konsultacji-spolecznych-dla-linii-kolejowej-i-obwodnicy-aglomeracji-warszawskiej-gmina-nasielsk/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk​