Kluby radnych PiS i KO w Legionowie wyraziły sprzeciw dla budowy linii kolejowej nr 20

Nie tylko Wieliszew, ale również Rada Miasta Legionowo wyraziła swój sprzeciw planów budowy linii kolejowej nr 20, które biegnie w 3 wariantach przez gminę Nasielsk. Oświadczenie to poparły środowiska lokalne jak i przedstawiciele partii PiS czy KO. M. in.:

  • Andrzej Kalinowski – PiS, przewodniczący klubu radnych PiS
  • Katarzyna Maria Skierkowska–Pacocha – PiS, wiceprzewodnicząca klubu radnych PiS
  • Artur Piotr Pawłowski – PiS, sekretarz klubu
  • Grzegorz Kowalski – PiS
  • Zdzisław Koryś – PiS
  • Anna Łaniewska – Porozumienie Samorządowe, przewodnicząca klubu
  • Mirosław Pachulski – KO, przewodniczący klubu radnych KO
  • Andrzej Piętka – KO, wiceprzewodniczący klubu radnych KO

i inni.

Oświadczenie Rady Miasta_Legionowo  - CPK

Rada Miasta Legionowo upoważniła Prezydenta Miasta do podjęcia wszelkich starań zmierzających do zabezpieczenia interesów mieszkańców gminy Legionowo, zapewnienia dostępu do konsultacji społecznych oraz wypracowania rozwiązania, które uwzględniłoby dobro wspólnoty lokalnej, środowiska naturalnego oraz potrzeby rozwoju infrastruktury kolejowej.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nasielsku podobne stanowisko zaproponował radny Marcin Szarszewski i radny Rodryg Czyż. Niestety pozostała część rady albo przemilczała, albo uznała, że nie muszą swojego stanowiska konsultować z mieszkańcami albo uznała, że „wiedzą lepiej” niż specjaliści (jakim niewątpliwie jest radny Szarszewski, który zajmuje się sprawami projektowania kolei zawodowo).

Póki co kolejne gminy podejmują działania. Organizują spotkania z mieszkańcami, zapraszają przedstawicieli spółki CPK, na których omawiana jest w szczegółach trasa. Ponadto władze samorządowe organizują wiece i manifestacje, jak chociażby ta w sąsiedniej gminie Wieliszew, akcja Wójta Wieliszewa Pawła Kownackiego pod hasłem, że „kolej powinna łączyć, a nie dzielić”. Do tej akcji przyłączają się kolejne gminy! Więcej o akcji: https://www.facebook.com/events/924365391299816/

Ludzki Łancuch przeciw linii kolejowe nr 20 (CPK) - Wieliszew

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk