Aktywny i Czysty Nasielsk z mieszkańcami Nasielska i Wieliszewa utworzył żywy łańcuch

Udało się! Połączyliśmy się razem z mieszkańcami gminy Wieliszew żywym łańcuchem. Od Wieliszewa aż po Skrzeszew! Pokazaliśmy jaka siła w nas tkwi, gdy potrafimy się zjednoczyć! Uczestniczyliśmy w manifestacji przeciw budowie linii kolejowej przebiegającej przez gminę Nasielsk i Wieliszew. Linii, która nie tylko wpłynie na życie wielu z nas, ale również niszczącej nasz wielki narodowy skarb – przepiękne naturalne środowisko, ostoję dzikiej zwierzyny, obszary chronionego krajobrazu… i długo można by wymieniać negatywne skutki planowanej inwestycji.

Razem, ponad podziałami, byliśmy z mieszkańcami Nasielska i ze stowarzyszeniem Nasielsk Baszta Team w okolicy rond w Poniatowie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom – Gminie Wieliszew i Wójtowi Pawłowi Kownackiemu. Pozdrawiamy Stowarzyszenie Nasza Gmina Wieliszew! To wielka sprawa!

Przypominamy, że tylko do 10 marca 2020 można składać uwagi w ramach konsultacji społecznych dla inwestycji towarzyszących CPK: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/02/29/dokumenty-dla-konsultacji-spolecznych-dla-linii-kolejowej-i-obwodnicy-aglomeracji-warszawskiej-gmina-nasielsk/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk