Urząd Miejski w Nasielski planuje zabić 25 bobrów europejskich

Czy Urząd Miejski w Nasielsku zlecił odstrzał redukcyjny niedocenionych bobrów? Wygląda na to, że tak.

Zmartwiła nas planowana egzekucja na zwierzętach, które ratują nas przed suszą. A ta w tym roku może być największa od 50 lat, jak ostrzega nasz rząd.

Urząd Miejski w Nasielsku planuje zabić 25 bobrów europejskich na terenie gminy Nasielsk

Najpożyteczniejsi budowniczy gminy Nasielsk dbają, by zatrzymać wodę z i tak mizernych opadów w skali roku. Tworzą tamy i rozlewiska, by to co spadnie miało więcej czasu na wsiąkniecie w glebę, gasząc pragnienie roślin i zwierząt. Działają sprawnie na Nasielnej i innych ciekach wodnych Ziemi Nasielskiej. Podwyższają poziom wód naszej sieci wodnej, by ograniczyć skutki 3 roku z rzędu niskiego bilansu wodnego zmierzającego do kolejnej wielkiej suszy.

Tymczasem Wydział środowiska i rozwoju obszarów wiejskich w Nasielsku zlecił za kwotę 25000 zł zadanie: „Współpraca mająca na celu ograniczenia szkód powodowanych przez bobry europejskie’’.

Co się kryje pod zleceniem „ograniczenia szkód powodowanych przez bobry europejskie”?

Zakres działań jest obszerny: niszczenie, uszkadzanie nor, tam, siedlisk, płoszenie i zabijanie przypadkowo wytypowanych 25 osobników. Z odpowiedzi, które otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Nasielsku wynika również, że zwrócił się on do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wymaganego wydania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do bobra europejskiego (ochrona częściowa gatunku).

Urząd Miejski w Nasielsku poinformował nas również, że nie mierzono populacji bobra i nie posiadają informacji nt. ilości złożonych wniosków z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry.

Jednak Urząd Miejski już twardo stwierdza, że „Wg ogólnych szacunków i zgłoszeń miejsc występowania populacja na terenie Gminy Nasielsk jest bardzo liczna” – tylko na jakiej podstawie?

I skąd zatem taki śmiertelny wymiar kary na bobry?

Czy wg Urzędu Miejskiego w Nasielsku w dobie suszy celem tych działań jest bezpieczeństwo mieszkańców? W szczególności, że żyjemy w czasach najniższych stanów rzek i wód gruntowych od kilku lat. Czy rolnicy nie narzekają na niedobór opadów?

W związku z działaniami Urzędu Miejskiego w Nasielsku zwróciliśmy się o merytoryczne wsparcie do Stowarzyszenie Nasz Bóbr.

Pamiętajmy, że woda to dar i życie przyrody oraz nasze.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk