Koronawirus w Nasielsku – jakie działania podejmują przedstawiciele władz?

Zasięg epidemii koronawirusa z dnia na dzień jest coraz większy. My, mieszkańcy gminy Nasielsk, podobnie jak cała Polska obserwujemy oficjalne komunikaty, ale również dociera do nas masa różnych, często niesprawdzonych informacji. Niepokoi nas to, że Urząd Miejski w Nasielsku ogranicza informowanie mieszkańców do minimum, w praktyce kopiując ogólnopolskie informacje, bez odniesienia do sytuacji i potencjalnych problemów naszej gminy. Dlatego apelujemy i prosimy władze naszego miasta, aby z zachowaniem środków ostrożności, burmistrz Nasielska, kierownicy wydziałów, dyrektorzy oraz radni spotkali się i przeanalizowali obecną sytuację, a także możliwe scenariusze.

Koronawirus w Nasielsku

Panowie radni, jesteście przedstawicielami mieszkańców. Prosimy o wsparcie, żebyśmy czuli się wszyscy bezpiecznie.

Koronawirus, to nie tylko problemy zdrowotne, ale także gospodarcze i społeczne. Z tego powodu prosimy władze naszego miasta o rozważenie następujących postulatów:

 1. Ile osób jest objętych kwarantanną w gminie Nasielsk? Czy osoby te są monitorowane przez Urząd Miejski w Nasielsku? Czy rodzinom objętym kwarantanną jest udzielana pomoc?
 2. Zwolnienie z podatków gruntowych firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Nasielsk, które utraciły dochody spowodowane wirusem COVID-19.
 3. Zwolnienie z opłaty czynszowej najemców lokali komunalnych, których dotyka obniżenie dochodów w związku z pandemią.
 4. Czy planowana jest rekompensata w opłatach za gospodarowanie odpadami dla osób, które utraciły dochody?
 5. Czy finanse gminy nie są zagrożone w związku z pandemią wirusa COVID-19? 5. Czy aktualne prace inwestycyjne lub umowy naszej gminy są zagrożone w związku z sytuacją w kraju?
 6. Komunikacja miejska – w zarządzeniu ministra zdrowia jest zapis, że komunikacja może przewozić maksymalnie taką ilość osób na ile autobus ma miejsc dzieloną przez 2… a więc co najmniej 2 razy mniej niż dotychczas (do tej pory można było wozić również pasażerów stojących). Co z najbardziej obleganą linią z miasta do stacji PKP. Czy będą dodatkowe kursy rano, aby ludzie mieli jak się dostać do pracy?
 7. Co z czystością i odkażaniem autobusów oraz przystanków? Burmistrz Nasielska nie udzielił dotychczas odpowiedzi jakie kroki podjął, aby wyeliminować nieprawidłowości pokazane przez stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk.
 8. Kto i w jaki sposób będzie egzekwował zarządzenie o wielkości zgromadzeń, a także te dotyczące przewozów autobusowych, placów zabaw oraz zgromadzeń w kościołach. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy będą patrole policji, straży miejskiej lub OSP?
 9. Czy jest jakiś plan wsparcia dla rodziców i uczniów (szczególnie rodzin wielodzietnych) gdzie może być problem z dostępem do odpowiedniej ilości komputerów i Internetu do nauki zdalnej?
 10. Co z zakupami dla osób starszych i tych z grup ryzyka? Czy to zadanie zgodnie z deklaracją MOPS Nasielsk jest w praktyce realizowane?
 11. Co ze zwierzętami domowymi osób z grup ryzyka?
 12. Czy gmina Nasielsk lub radni powiatowi przyłączyli się do udzielenia pomocy finansowej dla szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim wzorem np. gminy Zakroczym (nasze stowarzyszenie również zorganizowało i przekazało pomoc finansową).
 13. Czy przychodnie z gminy Nasielsk są gotowe na zwiększającą się skalę zagrożenia (maseczki, materiały ochronne dla pracowników, środki dezynfekujące)?
 14. Czy dla strażaków OSP z gminy Nasielsk, którzy jako pierwsi niosą pomoc, jest wystarczająca ilość środków ochronnych (maseczki, materiały ochronne dla pracowników, środki dezynfekujące)?
 15. Czy pracownicy komunalni pracują w środkach ochrony osobistej? Czy użyty sprzęt podlega po wykonanej pracy dezynfekcji?

W dniu dzisiejszym Komisariat Policji w Nasielsku rozpoczął patrole ulic, aby zweryfikować jak mieszkańcy stosują się do obowiązujących zasad przedstawionych przez rząd: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk