Komputery dla uczniów z gminy Nasielsk

Drodzy uczniowie oraz rodzice! Sytuacja, w której się znaleźliśmy, to poligon doświadczalny. Wszyscy, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie stanęli przed wielkim wyzwaniem nauki zdalnej.

Dostajemy sygnały, że wielu spośród Was, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, nie dysponuje komputerem do nauki.

Prosimy, aby władze naszego miasta zleciły dyrektorom placówek oświatowych sprawdzenie czy wszyscy uczniowie mają realny dostęp do zdalnego nauczania.

Komputery dla uczniów z gminy Nasielsk

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 szkoły mogą wypożyczyć Wam niezbędny do nauki sprzęt. W szczególności dotyczy to komputerów (zestawów), laptopów czy tabletów.

Jeżeli potrzebujecie komputerów do nauki – nie zwlekajcie! Nie wiemy jak długo jeszcze potrwa nauka zdalna, dlatego prosimy rodziców i uczniów, aby problemy z dostępem do sprzętu zgłaszali wychowawcom, bądź dyrektorom szkoły. Nie róbmy sobie zaległości! Działajmy pozytywnie!

Rozporządzenie ministra edukacji w sprawie komputerów dla uczniów

Apelujemy do burmistrza Nasielska, Radnych, Sołtysów, aby jak najszybciej poinformowali mieszkańców gminy Nasielsk we wszelakich dostępnych kanałach informacyjnych (nie tylko strona WWW i Facebook) o możliwości wypożyczenia sprzętu do zdalnej nauki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji. Prosimy Burmistrza o osobisty nadzór przy wdrażaniu rozporządzenia ministra w naszej gminie.

Przypominamy, że nasze stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk udziela pomocy uczniom i nauczycielom mającym problemy w konfiguracji aplikacji lub przy usuwaniu usterek, które uniemożliwiają naukę. Więcej informacji na https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/03/26/komputerowa-pomoc-dla-dzieci-z-gminy-nasielsk/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk