XVII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – relacja cz. 2

„Najprawdopodobniej od 4 maja będą otwarte targowiska dla osób sprzedających produkty rolne i spożywcze z zachowaniem wszystkich wymogów fitosanitarnych”

burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski

Do uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (przyjętej jednogłośnie), mieli pytania radni Domała oraz Czyż. „Czy burmistrz może również objąć pomocą przedsiębiorców (zakłady fryzjerskie, kosmetyczki, bary), którzy stracili dochody w wyniku pandemii, a nie posiadają własnych lokali i korzystają z wynajmu lub dzierżawy”? Burmistrz Nasielka powołując się na Ministerstwo Finansów, odpowiedział, że pomoc ta obejmuje tylko tych przedsiębiorców, którzy „płacą podatek od nieruchomości”. Pan radny Pacocha zapytał, „czy obecna pomoc w przypadku przedłużenia się epidemii, będzie rozszerzona na III i IV kwartał”. Burmistrz Nasielska odpowiedział, że na bieżąco jest analizowany budżet i nie ogłasza żadnych przetargów, aby przede wszystkim pomóc naszym przedsiębiorcom, którzy mogą również liczyć na pomoc w późniejszym okresie.

Radny Kordowski zaapelował do Burmistrza Nasielska o otwarcie targowisk na terenie Nasielska. Pan Ruszkowski odpowiedział, że jest prowadzony monitoring zarażeń oraz analiza prawna i „najprawdopodobniej od 4 maja będą otwarte targowiska dla osób sprzedających produkty rolne i spożywcze z zachowaniem wszystkich wymogów fitosanitarnych”.

Targowisko Miejskie w Nasielsku

Do kolejnej uchwały miał pytanie radny Świderski. „Uchwała ta daje możliwość przesunięcia podatku bez naliczania opłaty prolongacyjnej. Czy pan burmistrz ma listę osób, których będzie to dotyczyło?” Burmistrz odpowiedział, że będzie sprawy rozpatrywał indywidualnie na podstawie dokumentów przygotowanych przez wydział.

„Czy gmina posiada miejsce do przechowywania odłowionych zwierząt i kto będzie sprawował opiekę nad tymi zwierzętami”? – to pytanie radnego Domały w sprawie kolejnej uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2020 roku. „Taki punkt jest na terenie ZGKiM. Obserwację zwierzęcia sprawował będzie lekarz weterynarii, a opiekę Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami” – odczytał odpowiedź burmistrza pan Lubieniecki.

W sprawie tej uchwały radny Domała miał więcej pytań, a dotyczyły mi.n. ilości adoptowanych zwierząt, kosztów oraz dokarmiania. Pan Domała, prosząc o pomoc burmistrza dla Stowarzyszenia, jednocześnie podziękował za ich pracę. „Dzięki pracy tych pań, psy się nie błąkają, a gmina zaoszczędziła dużo pieniędzy”. Pan burmistrz odpowiedział, że pieniędzy na pomoc zawsze jest za mało, ale są nowe pomysły w tej sprawie i na bieżącą ma kontakt z paniami ze stowarzyszenia.

Radny Pietras zapytał o podpisane umowy w sprawie zwierząt, które są zamieszczone na BIP. „Dyskutujemy nad uchwałą, a umowy już są podpisane”? Burmistrz odpowiedział, że co roku są podpisywane umowy.

Trzy pytania do „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk na lata 2019-2025”, złożył radny Czyż. Pierwsze z nich dotyczyło zrealizowania postawionych celów w poprzednich latach: z odpowiedzi wynikało, że zostały wymienione źródła ciepła, zredukowano pył PM10 oraz zanieczyszczenia CO2. Kolejne pytanie dotyczyło sposobu zachęcenia mieszkańców do wymiany źródeł ciepła. Burmistrz Nasielska odpowiedział, że wymiana wynika z przepisów i będzie przeprowadzona również inwentaryzacja źródeł ciepła, a także możliwość skorzystania z dotacji do 100% kosztów. Ostatnie pytanie dotyczyło kosztu sporządzenia planu gospodarki niskoemisyjnej. Wyniósł on ok. 25 tys zł. z czego połowa była z dofinansowania. Pan Pacocha nawiązał do tej wypowiedzi i zapytał czy takiego planu nie mogą przygotować pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku? Burmistrz odpowiedział, że do sporządzenia planu potrzebne są specjalne uprawnienia, a w urzędzie żaden pracownik takich nie ma. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk