XVII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – relacja cz. 3

„Wysokość bonifikaty jest wyższa, ale spowodowana tym, aby zdjąć z siebie ciężar utrzymania lokali. W tych lokalach mieszkają rodziny wielopokoleniowe i zobaczymy czy to zachęci ich do kupna”

radny Świderski

Do uchwały podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk, miał szereg pytań radny Domała. „Zawiera ona podpunkty, których ja nie rozumiem. Czy musimy ją podejmować teraz, bez pracy w podkomisjach? Żeby się nie okazało, że popełnimy błąd – chociażby ten, że wynajmujący musi zapłacić kaucję do 6 – krotności czynszu, na który raczej go nie będzie stać”. Burmistrz Nasielska B. Ruszkowski odpowiedział, że „chodzi tu o zasoby komunalne gminy, a nie socjalne”. Pan radny Świderski dopytał o wymóg prawny wysokości kaucji, a radny Czyż zapytał o powód zmiany uchwały, która obowiązuje od 2013 r. Radca prawny pan Nieścior, odpowiedział, że zapis 6 – krotności kaucji wynika z ustawy, natomiast przepisy uchwały należy dostosować do obowiązujących ustaw o ochronie danych lokatorów.

Przy kolejnej uchwale, radny Świderski podkreślił inicjatywę grupy radnych, którzy w poprzednim roku, popełnili błąd i teraz chcą go naprawić. Czynsze, które mają wzrosnąć nawet o 130% w wyniku przeprowadzonych remontów przez mieszkańców za ich własne pieniądze, są nie do zaakceptowania. Nie możemy karać mieszkańców za to, że podnieśli komfort w mieszkaniach, które wynajmują, a prognoza wzrostu czynszów doprowadziłaby do tego, że czynsze byłyby większe niż w Warszawie. Duża część osób by ich nie płaciła – mówili radni Świderski i Kordowski.

Pan radny Kordowski przybliżył również radnym cel spotkania z mieszkańcami, którego był inicjatorem. Pan Kordowski zorganizował je z myślą o wyborcach ze swojego okręgu, ale byli również na tym spotkaniu obecni – oprócz władz i radnych – mieszkańcy z innych ulic. Spotkanie było czasami burzliwe, ale uzgodniono wspólny kompromis.

Przy podejmowaniu uchwały dotyczącej 75% bonifikaty przy sprzedaży lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców. Kilka pytań w tej sprawie zadał radny Czyż, a dotyczyły: „Ile osób skorzystało w 2019 r. z 55% bonifikaty na mieszkania?” Odpowiedź burmistrza: „16 lokali zostało sprzedanych z bonifikatą”. „W jaki sposób została wyliczona proponowana obecnie 75% bonifikata?” Odpowiedź burmistrza: „Projekt bonifikaty w tej wysokości był propozycją radnych, do nich należy kierować to pytanie”. Pan radny Czyż poprosił o wyjaśnienie radnych, a odpowiedzi udzielił radny Świderski. „Wysokość bonifikaty jest wyższa, ale spowodowana tym, aby zdjąć z siebie ciężar utrzymania lokali. W tych lokalach mieszkają rodziny wielopokoleniowe i zobaczymy czy to zachęci ich do kupna”. „Jaka jest kwota zadłużenia czynszowego mieszkań przeznaczonych do sprzedaży z bonifikatą?” Odpowiedzi udzielił skarbnik gminy. „Na koniec 2019 r. zadłużenie wynosiło 456 tys zł.” Pan skarbnik podkreślił, że kwota zadłużenia wynika z kilkunastu lat. „Czy przy założeniu sprzedaży wszystkich lokali, gmina będzie w stanie zrealizować nałożone zadanie gospodarowania lokalami mieszkalnymi?” Odpowiedź Burmistrza Nasielska: „Nie wszystkie budynki są przeznaczone do sprzedaży, a gmina musi myśleć o budowie kolejnych budynków, energooszczędnych, przeznaczonych na lokale socjalne”.

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe

Radny Kordowski z troską o publiczne pieniądze, które są wydawane w kwocie ok. 1 mln zł rocznie na utrzymanie i remonty lokali, stwierdził, że należy dać szansę wykupu mieszkańcom, którzy przez lata inwestowali w mieszkania i będą z pewnością o swoją własność dbać lepiej niż o gminną. A z bonifikaty będą mogli skorzystać tylko mieszkańcy niezadłużeni.

Korzystając z kilkuminutowej przerwy, spowodowanej utratą łączności z prowadzącym sesję, radny Czyż zaproponował, aby kolejna sesja Rady Miejskiej odbyła się w Urzędzie Miejskim w Nasielsku. Jego wniosek poparł radny Świderski i Kordowski. Radny Pacocha zaproponował na obrady, salę kinową w NOK, która jest większa i mogliby również uczestniczyć w jej obradach mieszkańcy.

Do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników zgłosili się radni: Kordowski, Brodowski, Lewandowski i Czyż. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk