XVII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – relacja cz. 4

„Wszystkie osoby ważne dla Nasielska należy upamiętnić, tak aby informacja o ich czynach dotarła do mieszkańców”

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski

Z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie nadania nazwy imienia „kpt. Czesława Grombczewskiego ps. Jurand” drugiemu rondu w naszej miejscowości (Pniewo) , wystąpił mieszkaniec Nasielska pan Artur Nojbert.

Radny Pacocha przypomniał, że na łamach Życia Nasielska jeden z mieszkańców zaproponował nazwę Georga Orwella i warto wysłuchać również jego argumentów.

Radny Świderski nawiązał do burzliwych obrad z przed dwóch lat w sprawie patrona ronda przy DPS. „Wtedy też złożyłem obietnicę, że miłym akcentem byłoby gdyby przy wjeździe do Nasielska salutował nam kpt. Grombczewski, a przy wyjeździe błogosławił ksiądz Śniegocki”.

Radny Brodowski przywołał zapisy w Życiu Nasielska (nr 18/2018). (W archiwalnym numerze możemy przeczytać o zarośniętym przez chwasty nowym rondzie, ale również wizytę nasielskich motocyklistów na Wileńszczyźnie gdzie – w imieniu nasielszczan – złożono pod pomnikiem ofiar wieniec. W tym numerze możemy również przeczytać krótką recenzję z obrad sesji – autor).

Oprócz tych dwóch nazw, w biurze rady jest jeszcze jeden wniosek klubu NSZ („Bitwy o Nasielsk 1920 r.” – autor) powiedział przewodniczący Lubieniecki. „Proponuję, aby projektem uchwały zajęła się komisja infrastruktury”.

Bitwa o Nasielsk 16.08.1920

Z ważnym argumentem do radnych wystąpił radca prawny Nieścior. „Rada Miejska w Nasielsku nie ma podjętej uchwały jak mają wyglądać procedury nadawania nazw ulicom i rondom, dlatego proponuję przegłosowanie nie stanowiska, a procedury prac, których wyniki zostaną zaproponowane na sesji pod koniec maja. Natomiast przyszłościowo niech Rada podejmie uchwałę określającą procedury nadawania nazw”.

Aby uniknąć w przyszłości takich sytuacji, gdzie jest wiele propozycji, radny Czyż zaproponował, aby wskazać miejsca, które można by było w przyszłości uhonorować imionami czy nazwami ważnych osób, pochodzących z Nasielska lub które walczyły o naszą wolność. „To mieszkańcy wychodzą z inicjatywą jak nazywać nazwy ulic” – odpowiedział na ten apel radny Kordowski.

Burmistrz Ruszkowski odnosząc się do tych propozycji, powiedział, że wszystkie osoby ważne dla Nasielska należy upamiętnić, tak aby informacja o ich czynach dotarła do mieszkańców. Jednocześnie pan burmistrz chciałby uniknąć sytuacji jaka miała miejsce przy pierwszym rondzie, gdzie odbyła się „licytacja zasług kandydatów”. Pomysł pana Nieściora wydaje się właściwy na tę chwilę.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk